Write a letter to your leaders

Get Started
ПочватаСъдружнициЗа Нас
Действайте Сега
Banner Image

Съживяване на Почвата

Наръчник
за Световни Политики и Решения

Поискайте да Прегледате

Как планирате да използвате препоръката за политика?*

Устойчиво Управляване на Почвата за Всяка Държава!

Book Icon

Движението "Спасете Почвата" на "Съзнателна Планета" е усилие да осъзнаят гражданите по света състоянието на почвата и да насърчи правителствата им да планират и приложат нужните политики за съживяването на почвата.

Тази книга цели да предложи практически научни решения, които правителствата могат да въведат в действие, за да съживят почвата в своята държава.

Моля отбележете, че това е искрено усилие да се разработи политика за възстановяването на почвата на планетата, основана на типовете почва, географската позиция и земеделските традиции на съответната държава.

Условия за Ползване

"Съзнателна Планета" (Оттук-нататък "СП") разрешава достъп на Потребителя да чете Политиката за Почвата (Оттук-нататък "Политика") спрямо следните условия:

 1. Потребителят потвърждава, че цялата информация, дадена на СП относно Потребителя, е вярна и че Потребителят ще ползва Политиката само за целите, изрично посочени от него/нея.
 2. Потребителят потвърждава, че той/ тя напълно подкрепя движението "Спасете Почвата" и ще се свърже директно с екипа на СП, ако има нужда да допълни към Политиката или да повдигне всякакви въпроси или съмнения върху същата.
 3. Потребителят се съгласява, че СП притежава всички права, титли и интереси в цялото съдържание на Политиката.
 4. Потребителят единствено ще чете политиката и ще се свърже с екипа на СП, ако е нужно.
 5. С подписването на Условията за Ползване, Потребителят се съгласява да не отваря (или да не опитва да отваря) Политиката по какъвто и да е начин, различен от този, предоставен от СП. Потребителят дава конкретно съгласие да отваря съдържанието на Политиката само чрез етични методи.
 6. Потребителят се съгласява да не участва в дейности, които нарушават или пречат на Политиката, включително сървърите и/или мрежите, в които се намира Политиката или към които е свързана. По време или след прочитане на Политиката и във връзка с политиката Потребителят няма да:
  • Публикува неупълномощено реклами, нито ще приканва други посетители.
  • Изопачава СП, Садгуру или Движението "Спасете Почвата".
 7. Потребителят допълнително уверява, че няма да:
  • Плагиатства или публикува Политиката.
  • Споделя Политиката в Социалните Мрежи или други онлайн/офлайн платформи.
  • Публикува Политиката или коментари и критики към нея без съгласието на екипа на СП.
  • Цитира съдържанието на Политиката извън контекста.
 8. СП изготви Политиката след обстойни консултации с научни изследователи и експерти в областта на почвената екология (и други свързани дисциплини). Част от информацията e взаимствана от различни публикации, които са упоменати на необходимите места. Политиката се предлага във вида, в който е и в който е налична, и СП не поема отговорност и не дава никакви гаранции, свързани със законовата политика и нейното съдържание, било то изрични, подразбиращи се (официални, неофициални), законоустановени или други. Това включва, без каквито и да е ограничения, гаранции относно права, продаваемост, пригодност за определна цел, липса на нарушения или грешки, било то неизвестни или лесно откриваеми.

Моля свържете се със СП на policy.support@consciousplanet.org за допълнителна информация.

Моля, прочетете докрай съгласието, преди да отметнете кутийката отдолу

НЕКА ГО ОСЪЩЕСТВИМ!

Действайте Сега
footerLogo

Почвата

© 2022 Съзнателна Планета Всички Права Запазени

Политика за Поверителност

Условия За Ползване