Write a letter to your leaders

Get Started
ПочватаСъдружнициЗа Нас
Действайте Сега

Ученици За Почвата

Дайте сила на гласа си като ученик, да Спасим Почвата за поколения напред.

ВЪЗРАСТИ 13+
ДАЙТЕ СВОЯТА ПОДКРЕПА

Получете своята значка

Благодарим ви, че изявихте своята загриженост за спасяването на почвата! Като знак на благодарност вземете своята значка на "Спасете Почвата".

Why Does This Matter?

It is vital that we raise our voices to demonstrate citizen support for soil policies to our leaders and elected representatives. Each small step taken to spread the message of Save Soil helps to build a big wave of impact. Writing a letter is one of the most direct ways to make a difference - let us make it happen!

doubleQuots

Това Не е Агитация - Не Бъдете Неспокойни. Това Не е Протест - Не Обърквайте живота на другите. Това е Израз на Любов и Отговорност към Живота, който сме, и Живота, който трябва да бъде отвъд нас. #СпасетеПочвата. Нека Го Осъществим!

SADHGURU

doubleQuots

This is Not an Agitation - Do Not Get Agitated. This is Not a Protest- Do Not dislocate others’ lives. This is an Expression of Love and Responsibility for the Life that we are and the Life that should be beyond us. #SaveSoil. Let Us Make It Happen!

Sadhguru

Почвата

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Политика за Поверителност

Условия За Ползване