PůdaUdálostiPodporovateléO nás
Jednej hned
Banner Image

Revitalizace půdy

Návrh globálních politických opatření a příručka
řešení

Žádost o zobrazení

Jak plánujete využít přijatá politická opatření?

Dlouhodobě udržitelné nakládání s půdou v každé zemi!

Book Icon

Hnutí Zachraňme Půdu Vědomé Planety je úsilí probudit občany po celém světě, aby si uvědomili kritický stav půdy a naléhali na vlády, aby navrhly a provedly nezbytná politická opatření k obnovení zdraví půdy.

Tato kniha se snaží nabídnout praktická, vědecky podložená řešení, která mohou vlády zavést, aby se ozdravila půda v jejich zemi.

Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o upřímnou snahu zavést taková politická opatření, která povedou k regeneraci půdy na planetě v závislosti na typu půdy, nadmořské výšce a zemědělských tradicích v dané zemi.

Podmínky

Conscious Planet (dále pouze CP) umožňuje uživateli přístup k Opatřením týkajícím se půdy (dále pouze "Opatření") za těchto podmínek:

 1. Uživatel povrzuje, že všechny informace, které poskytl/a CP jsou pravdivé a úplné a že bude využívat "Opatření" pouze za účelem, který výslovně uvedl/a.
 2. Uživatel potvrzuje, že bude plně podporovat hnutí Zachraňme Půdu a v případě, že bude chtít přispět k Opatřením nebo v případě jakýchkoliv obav nebo pochybností, se obrátí přímo na tým CP.
 3. Uživatel souhlasí s tím, že CP vlastní výhradní práva, nároky a zájmy na celý obsah Opatření.
 4. Uživatel by si měl přečíst Opatření a v případě nutnosti se obrátit na tým CP.
 5. Podepsáním Podmínek souhlasí uživatel s tím, že nebude mít přístup (nebo se pokoušet o přístup) k Opatřením jinými prostředky než těmi, které mu/jí poskytne CP. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že bude mít přístup k obsahu Opatření pouze etickým způsobem.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že se nezapojí do jakékoliv aktivity, která by narušovala nebo zasahovala do obsahu Opatření, včetně servrů a/nebo sítí, na kterých jsou Opatření umístěna nebo s nimi spojena. Během nebo po přečtení Opatření a v souvislosti s Opatřeními uživatel nesmí:
  • Umístit neoprávněnou reklamu nebo získávat další návštěvníky.
  • Zkreslovat informace o CP, Sadhguruovi nebo hnutí Zachraňme Půdu.
 7. Uživatel se dále zavazuje a potvrzuje, že nebude:
  • Dopouštět se plagiátorství nebo zveřejňovat Opatření
  • Sdílet Opatření na sociálních sítích nebo jiných online/offline platformách.
  • Umístit na sociálních sítích nebo jinak zveřejnit Opatření nebo komentáře a připomínky k témuž pouze se souhlasem týmu CP.
  • Citovat obsah Opatření bez kontextu.
 8. CP připravilo Opatření po podrobných konzultacích s vědci a odborníky, kteří mají znalosti o půdní ekologii (a souvisejících oborech). Některé materiály jsou převzaty z různých veřejně publikovaných zdrojů, na které se odkazuje na příslušném místě. Opatření jsou nabízena ve stavu, v jakém jsou a v jakém jsou k dispozici, a CP neposkytuje žádné prohlášení ani záruky co se týká Opatření nebo jejich obsahu, ať už se jedná o expresní, implicitní, zákonné a další. To zahrnuje, bez omezení, záruky na název, prodejnost, vhodnost pro určitý účel, neporušování práv, absenci chyb, ať už známých nebo neznámých, zjistitelných nebo nezjistitelných.

Pro další informace kontaktujte, prosím, CP na policy.support@consciousplanet.org.

Přečti si prosím celé znění souhlasu předtím, než zaškrtneš políčko pod ním.

POJĎME TO USKUTEČNIT!

Jednej hned
footerLogo

Půda

© 2022 Vědomá Planeta Všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních dat

Pravidla a podmínky