Write a letter to your leaders

Get Started
אדמהתומכיםאודותינו
זה הזמן לפעול
Man writing a letter

כתוב מכתב

השמע את קולך בשביל להציל את האדמה למען הדורות הבאים.

זו אינה הסתה – אל תילחץ. זו אינה מחאה – אל תפריע את חיי אחרים. זהו ביטוי של אהבה ואחריות לחיים שהם אנחנו ולחיים שצריכים לבוא אחרינו. #הצילואתהאדמה. בואו נגרום לזה לקרות! סדגורו

איך אתה יכול לגרום לשינוי?

תן השראה למען שינוי מדיניות

שלח מכתב למנהיגי המדינה שלך כדי להביע את דאגתך לאדמה וכדי לבקש שתונהג מדיניות לשיקום והגנה על האדמה.

Select Country:

Your Name:

הוסף את שמך בכדי להפוך את המכתב לאישי

מדוע זה חשוב?

פעולות פשוטות כמו לימוד אישי והפצת המסר, מעצימות אותנו ומאפשרות לנו להדגים את דאגתינו לעתיד האדמה ולתמוך בפעולה של המנהיגים שלנו למענה כקול אחד! כן גדול מכל אחד מאיתנו ייצור את ההשפעה ההכרחית אשר ממנה לא יהיה ניתן להתעלם.

צעד קטן למען הפצת טיפה מהתנועה הזאת יהפוך לצעד גדול שיצטבר לגל עצום. על תמעיט בערכה של טיפה, הטיפה היא אוקיינוס בפני עצמו!

footerLogo

אדמה

© 2022 כוכב מודע כל הזכויות שמורות

מדיניות הפרטיות

תנאי השרות