4 billion people reached

Impact Report
אדמהתומכיםאודותינו
At COP28

תלמידים למען האדמה

השמע את קולך כתלמיד, בשביל להציל את האדמה למען הדורות הבאים.

גיל 13 ומעלה
הצהר על תמיכתך

קבל את התג שלך

תודה שביטאת את דאגתך להצלת האדמה. כאות הערכה, קבל את תג הצילו את האדמה שלך.

מדוע זה חשוב?

פעולות פשוטות כמו לימוד אישי והפצת המסר, מעצימות אותנו ומאפשרות לנו להדגים את דאגתינו לעתיד האדמה ולתמוך בפעולה של המנהיגים שלנו למענה כקול אחד! כן גדול מכל אחד מאיתנו ייצור את ההשפעה ההכרחית אשר ממנה לא יהיה ניתן להתעלם.

צעד קטן למען הפצת טיפה מהתנועה הזאת יהפוך לצעד גדול שיצטבר לגל עצום. על תמעיט בערכה של טיפה, הטיפה היא אוקיינוס בפני עצמו!

footerLogo

אדמה

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

מדיניות הפרטיות

תנאי השרות