Write a letter to your leaders

Get Started
PôdaPodporovateliaO nás
Konať teraz

Študenti za pôdu

Ako študent volaj za záchranu pôdy pre nasledujúce generácie.

Vek 13+
PRISĽÚB SVOJU PODPORU

Ako môžeš ty urobiť zmenu?

Inšpiruj k zmenám v politike

Pošli politikom vo svojej krajine správu vo forme listu, obrazu alebo videa o tom, ako ťa znepokojuje stav pôdy.

Select Country:

Odprezentuj svoju správu

Aby si inšpiroval/a ľudí z celého sveta a získal/a odznak Save Soil, môžeš prezentovať svoju správu na stránke Save Soil.

Pre pedagógov

Submit details to receive acknowledgement badge for your students once the letters are sent to the leaders of your country

Why Does This Matter?

It is vital that we raise our voices to demonstrate citizen support for soil policies to our leaders and elected representatives. Each small step taken to spread the message of Save Soil helps to build a big wave of impact. Writing a letter is one of the most direct ways to make a difference - let us make it happen!

doubleQuots

Toto NIE je agitácia-nerozrušuj sa. Toto NIE je protest-nenarušuj životy ostatných. Toto je vyjadrenie lásky a zodpovednosti voči životu, ktorým sami sme a životu, ktorý by mal prísť po nás. #ZachranmePodu. Poďme to uskutočniť!

SADHGURU

doubleQuots

This is Not an Agitation - Do Not Get Agitated. This is Not a Protest- Do Not dislocate others’ lives. This is an Expression of Love and Responsibility for the Life that we are and the Life that should be beyond us. #SaveSoil. Let Us Make It Happen!

Sadhguru

Message WALL

 
Hands-with-mud

POĎME TO USKUTOČNIŤ!

Konať teraz

Pôda

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Pravidlá ochrany súkromia

Zmluvné podmienky