Write a letter to your leaders

Get Started
אדמהארועיםתומכיםאודותינו
זה הזמן לפעול

היה קול למען האדמה!

הפעולות הפשוטות שלך יעזרו למסר להגיע אל 4 מיליארד אנשים.

למד על משבר האדמה כך שתוכל לדבר על זה.

בקר בדף האדמה

Watch The Save Soil Documentary

שתף פעולה

אנשים מכל תחומי החיים צריכים לדבר בקול אחד כדי להביא את נושא הכחדת האדמה לחזית המודעות העולמית.

Share your version of the #savesoil dance to show your support

Learn The Danceהורד שיר האדמה - אודיו
נגן

עדכונים אחרונים של #הצילואתהאדמה

ידידי אדמה בפעולה

בואו נגרום לזה לקרות!

footerLogo

אדמה

© 2022 כוכב מודע כל הזכויות שמורות

מדיניות הפרטיות

תנאי השרות