Write a letter to your leaders

Get Started
AugsneAtbalstītājiPar mums
Rīkojies tagad
Banner Image

Augsnes atjaunošana

Globālās politikas projekta un risinājumu
rokasgrāmata

Skatīšanās pieprasījums

Kā plānojat izmantot politikas ieteikumus?*

Ilgtspējīga augsnes apsaimniekošana katrai valstij!

Book Icon

Apzinātas Planētas kustība "Glābsim Augsni" ir centieni pievērst iedzīvotāju uzmanību augsnes stāvoklim visā pasaulē un mudināt savas valsts valdības izstrādāt un īstenot nepieciešamo politiku augsnes atjaunošanai.

Šīs grāmatas mērķis ir piedāvāt praktiskus, zinātniskus risinājumus, ko valdības var īstenot, lai atjaunotu savas valsts augsni.

Lūdzam ņemt vērā, ka šī ir patiess mēģinājums izstrādāt augsnes reģenerācijas politiku uz planētas, pamatojoties uz augsnes tipiem, platuma grādiem un lauksaimniecības tradīcijām konkrētajā valstī.

Lietošanas noteikumi

Apzināta Planēta / Conscious Planet (turpmāk tekstā “CP”) ļauj Lietotājam iepazīties ar Augsnes politiku (turpmāk “Politika”), ievērojot šādus noteikumus un nosacījumus:

 1. Lietotājs apliecina, ka visa CP sniegtā informācija par Lietotāju ir patiesa un pareiza un ka Lietotājs izmantos Politiku tikai viņa/viņas skaidri norādītajam mērķim.
 2. Lietotājs apliecina, ka pilnībā atbalsta Save Soil kustību un tieši sazināsies ar CP komandu, ja viņam/viņai vajadzēs sniegt ieguldījumu Politikas izstrādē vai radīsies kādas bažas vai šaubas par to.
 3. Lietotājs piekrīt, ka CP pieder visas tiesības, nosaukumi un intereses uz visu Politikas saturu.
 4. Lietotājs tikai iepazīstas ar politiku un sazināsies ar CP komandu tikai tad, ja tas būs nepieciešams.
 5. Parakstot Lietošanas noteikumus, Lietotājs piekrīt nepiekļūt (vai nemēģināt tai piekļūt) Politikai, izņemot CP nodrošinātos līdzekļus. Lietotājs īpaši piekrīt piekļūt Politikas saturam tikai ar ētiskiem līdzekļiem.
 6. Lietotājs piekrīt neiesaistīties nekādās darbībās, kas iejaucas vai traucē Politikas darbību, tostarp serverus un/vai tīklus, pie kuriem Politika atrodas vai kuriem tā ir pievienota. Iepazīstoties ar Politiku vai pēc tās izlasīšanas un saistībā ar politiku, Lietotājs nedrīkst:
  • Publicēt neatļautu reklāmu vai pieaicināt citus apmeklētājus.
  • Nepatiesi pārstāvēt CP, Sadhguru vai Kustību Glābsim Augsni.
 7. Lietotājs papildus apņemas un apliecina, ka viņš/viņa:
  • Neplaģiātizēs vai nepublicēs Politiku.
  • Nekopīgos Politiku sociālajos medijos vai jebkurā citā tiešsaistes/bezsaistes platformā.
  • Nepieļaus Politikas vai tās komentāru un kritikas ievietošanu vai publicēšanu, izņemot, ja ir saņemta piekrišana no CP komandas.
  • Necitēs Politikas saturu ārpus konteksta.
 8. CP ir sagatavojusi Politiku pēc detalizētas konsultācijas ar zinātniekiem un ekspertiem, kuri ir informēti par augsnes ekoloģiju (un citām saistītām disciplīnām). Daļa materiālu ir iegūti no dažādiem publicētiem avotiem, uz kuriem ir atsauce un tie ir atzīti atbilstošās vietās. Politika tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir un ir pieejama, un CP nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz Politiku un tās saturu, neatkarīgi no tā, vai tas ir tiešs, netiešs, ar likumu noteikts vai cita veida. Tas bez ierobežojumiem ietver garantijas par īpašumtiesībām, piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim, nepārkāpšanu, kļūdu neesamību neatkarīgi no tā, vai tās ir zināmas vai vēl atklājamas.

Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar CP pa e-pastu policy.support@consciousplanet.org.

Lūdzam izlasīt visu līgumu, pirms atzīmējat zemāk esošo lodziņu

ĪSTENOSIM TO!

Rīkojies tagad
footerLogo

Augsne

© 2022 Conscious Planet Visas tiesības aizsargātas

Privātuma politika

Noteikumi un nosacījumi