Experience Living Soil Meditation

Get Started
AugsneAtbalstītājiPar mums
Rīkojies tagad

Skolēni Augsnei

Kā skolēns izsaki savu viedokli, lai Glābtu Augsni priekš nākamajām paaudzēm.

Vecums 13+
APŅEMTIES ATBALSTĪT

Kā tu vari mainīt situāciju?

Ierosini politikas izmaiņas

Sūti vēstījumu vēstules, mākslas darba vai videoklipa veidā savas valsts vadošajiem cilvēkiem par savu satraukumu par augsni.

Select Country:

Parādi savu ziņu

Tu vari publicēt savu ziņu Save Soil tīmekļa vietnē, lai iedvesmotu cilvēkus no visas pasaules rīkoties un saņemt savu Save Soil nozīmīti.

Ja esi skolotājs

Iesniegt informāciju, lai saņemtu apliecinājuma nozīmīti saviem skolēniem, tiklīdz vēstules tiks nosūtītas jūsu valsts līderiem

Why Does This Matter?

It is vital that we raise our voices to demonstrate citizen support for soil policies to our leaders and elected representatives. Each small step taken to spread the message of Save Soil helps to build a big wave of impact. Writing a letter is one of the most direct ways to make a difference - let us make it happen!

doubleQuots

Šī nav ažiotāža - neuztraucieties. Tas nav protests - netraucējiet citiem dzīvot. Tā ir mīlestības un atbildības izpausme par to dzīvību, kas mēs esam, un par to dzīvību, kurai vajadzētu pastāvēt pēc mums. #GlabsimAugsni #SaveSoil. Īstenosim to!

SADHGURU

doubleQuots

This is Not an Agitation - Do Not Get Agitated. This is Not a Protest- Do Not dislocate others’ lives. This is an Expression of Love and Responsibility for the Life that we are and the Life that should be beyond us. #SaveSoil. Let Us Make It Happen!

Sadhguru

Message WALL

 
Hands-with-mud

ĪSTENOSIM TO!

Rīkojies tagad
footerLogo

Augsne

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Privātuma politika

Noteikumi un nosacījumi