Experience Living Soil Meditation

Get Started
BodemSupportersWie zijn wij
Kom in Actie
Background

CONSCIOUS PLANET

Conscious Planet is een initiatief om het menselijk bewustzijn te verhogen en een gevoel van verbondenheid tot stand te brengen, zodat de vele uiteenlopende maatschappelijke activiteiten op een bewuste manier worden verricht. Een streven om de menselijke activiteit af te stemmen op het ondersteunen van de natuur en al het leven op onze planeet.

Lees meer

De Red de Bodem Beweging zal zich hiervoor inzetten door:

1

De aandacht van de wereld te vestigen op onze stervende bodem.

2

Ongeveer 4 miljard mensen (60% van het mondiale electoraat van 5,26 miljard mensen) te inspireren om beleidsveranderingen te steunen om de bodem te beschermen, te koesteren en in stand te houden.

3

Nationale beleidsveranderingen in 193 landen in gang te zetten richting het verhogen en het handhaven van de organische content in de bodem. Wij willen dat dit minimaal 3-6% wordt.

Bodemrevitalisering

Mondiale Beleidsaanbevelingen & Oplossingen voor Duurzaam Bodembeheer

Bekijk meer
soil
background
Sadhguru

Sadhguru

Yogi, mysticus en visionair, Sadhguru is een van de meest invloedrijke mensen van onze tijd. Als verlicht meester met een enorme bekwaamheid, is hij enkele reusachtige uitdagingen aangegaan, werk dat even omvangrijk als gevarieerd is.

Al zijn inspanningen zijn echter altijd gericht geweest op slechts één doel: Verhogen van het Menselijk Bewustzijn. In de afgelopen 40 jaar heeft Sadhguru zijn technologiën van welzijn aangeboden aan miljoenen mensen over de hele wereld via zijn stichtingen, die worden ondersteund door meer dan 16 miljoen vrijwilligers in 300 steden wereldwijd. Sadhguru ontving drie presidentiële onderscheidingen, waaronder de Padma Vibushan voor zijn grote verdienste voor de natie en India's hoogste milieuonderscheiding, de Indira Ghandi Paryavaran Puraskar, in 2010.

Lees meer

RED DE BODEM: EEN BEWEGING DIE 24 JAAR GELEDEN BEGON

Al drie decennia lang brengt Sadhguru voortdurend het belang van de bodem en de alarmerende dreiging van het uisterven van de bodem voor het voetlicht. Hij heeft herhaaldelijk op verschillende internationale platforms gezegd: "De bodem is ons leven, ons eigen lichaam. Als we de bodem in de steek laten, laten we in veel opzichten de planeet in de steek."

Save Soil Banner

WIE ZAL DE BODEM REDDEN?

Tree

De jaren 90. Landelijk Tamil Nadu. Een groepje mensen zat met gesloten ogen in de schaduw van een royale Lommerrijke boom. Een tijdje geleden hadden ze nog in de volle zon gezeten, uitgedroogd en zwetend, alle verschroeiende effecten ervarend van de zuidelijke Indiase zon. Nu, in de beschermende groene schaduw, met een koel briesje, beseften zij de essentie en de zegen van de grote boom.

Sadhguru leidde hen door een innerlijk proces, waarbij ze daadwerkelijk de uitwisseling van adem met de boom ervoeren, waarbij ze kooldioxide uitademden, die de boom inademde en zuurstof inademden, die de boom uitademde. Een ervaring waarbij ze duidelijk zagen dat de ene helft van hun ademhalingsapparaat buiten hun lichaam lag. Dit waren de begindagen, toen Sadhguru net was begonnen met het planten van bomen in wat hij noemde "het moeilijkste terrein - de geesten van mensen." 'Deze eigen ervaring van eenheid met al het leven mobiliseerde de eerste groep vurige vrijwilligers die pionierswerk verrichtten in deze beweging om onze planeet te herstellen.

Wat begon met een paar duizend vrijwilligers in de jaren 90 in de vorm van Vanashree (Zonnebloem), een eco-project gericht op het vergroenen van de Velliangiri heuvels, groeide al snel uit tot Project Greenhands; een grote, staatsbrede campagne, met miljoenen vrijwilligers in heel Tamil Nadu in het eerste decennium van de jaren 2000. In 2017, toen Sadhguru de ongeloofelijke Rally for Rivers leidde transformeerde het in de grootste milieubeweging op de planeet, gesteund door 162 miljoen Indiërs, wat leidde tot intensieve acyiviteiten op dat gebied met het extreem practische proof of concept project Cauvery Calling. Nu zullen miljarden wereldburgers betrokken worden bij een ongekende beweging om een bewuste planeet te creëren en de bodem te redden. Sadhguru's missie om 4 miljard mensen op aarde te bereiken is het product van drie decennia werk en ontwikkeling.

Een van de cruciale aspecten in de evolutie van deze beweging is ongetwijfeld het grote aantal mensen geweest dat erdoor werd geïnspireerd. Maar even belangrijk is de groeiende invloed van de beweging. Van lokale gemeenschappen, organisaties, boeren, scholen en provinciale regeringen, tot het helpen vorgemgeven van het Nationale Rivierbeleid in India en nu tot het samenwerken met de meest milieurelevante internationale agentschappen, leiders in de wereld en regeringen - de beweging heeft de afgeopen drie decennia een enorme sprong voorwaarts gemaakt.

Het fenomenale streven van de Red de Bodem Beweging is de burgers van de gehele democratische wereld bijeen te brengen om met één stem te spreken en onze betrokkenheid bij de gezondheid en toekomst van de aarde te bekrachtigen. Wanneer milieukwesties verkiezingsonderwerpen worden, wanneer de steun van het volk regeringen in staat stelt langetermijns beleidswijzigingen goed te keuren om de bodem te beschermen, wanneer bedrijven, organisaties, individuen en regeringen van bodemgezondheid een prioriteit maken - dat is wanneer deze aanhoudende inspanning vruchten zal afwerpen.

Dit is een reis geweest van GroeneHoofden naar GroeneVingers naar GroeneHarten. Dus wie zal de bodem redden? Ieder van ons.

Laten we het waarmaken!

Hands-with-mud

LATEN WE HET WAARMAKEN!

Kom in Actie
footerLogo

Bodem

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacybeleid

Algemene Voorwaarden