Napišite pismo svojim voditeljem

Začetek
PrstPodpornikiOpis
Ukrepajmo zdaj!

Mladi za prst

Naj se sliši tudi glas vas, mladih! Povejte, da želite, da rešimo prst za prihodnje generacije.

STAROST 13+
IZRAZITE SVOJO PODPORO

Kako lahko pomagate?

Spodbudite spremembe politike

Povejte voditeljem vaše države, da vas skrbi za prst v obliki pisma, umetniškega dela ali videoposnetka.

Izberite državo:

Predstavite svoje sporočilo

Svoje sporočilo lahko predstavite na spletnem mestu Rešimo prst in tako navdušite ljudi z vsega sveta, da ukrepajo in prejmejo vašo značko Save Soil (Rešimo prst).

Za učitelje

Predložite podrobnosti, da boste prejeli značko kot priznanje in zahvalo za svoje učence/dijake/študente, ko bodo napisali in poslali pisma voditeljem vaše države

Zakaj je to pomembno?

Pomembno je, da je naš glas slišan in da voditeljem in izvoljenim predstavnikom pokažemo našo podporo za pripravo politik s področja tal. Vsak majhen korak, ki ga naredimo, ko širimo sporočila kampanje Rešimo prst (Save soil), je del velikega vala – vala z vplivom. Pismo je eden od najbolj neposrednih načinov za doseganje sprememb – uresničimo to!

doubleQuots

Ne gre za vnašanje nemira - ostanite mirni. To ni protest - ne dislocirajte se od življenja drugih. To je izraz ljubezni in odgovornosti do življenja, ki smo, in življenja, ki bi moralo biti večje od nas. #RešimoPrst! Uresničimo to!

SADHGURU

doubleQuots

This is Not an Agitation - Do Not Get Agitated. This is Not a Protest- Do Not dislocate others’ lives. This is an Expression of Love and Responsibility for the Life that we are and the Life that should be beyond us. #SaveSoil. Let Us Make It Happen!

Sadhguru

Message WALL

 
Hands-with-mud

URESNIČIMO TO!

Ukrepajmo zdaj!

Prst

© 2023 Conscious Planet, vse pravice pridržane.

Pravilnik o zasebnosti

Splošni pogoji