Napiši pismo svojim liderima

Počni
ZemljištePodržaliInformacije
Deluj odmah
Banner Image

Revitalizacija zemljišta

Priručnik s nacrtom globalne politike i rešenjima

Zahtev za pregled

Kako planiraš da koristiš preporuku politike?*

Održivo upravljanje zemljištem za svaku naciju!

Book Icon

Pokret Spasimo zemljište je nastojanje da građani širom sveta osveste stanje zemljišta i da podstaknu svoje vlade da osmisle i sprovedu neophodne politike za regeneraciju zemljišta.

Ova knjiga nastoji da ponudi praktična, naučna rešenja koja vlade mogu da sprovedu u akciju kako bi obnovile zemljište u svojim zemljama.

Imaj na umu da je ovo iskreni napor da se razvije politika za regeneraciju zemljišta na planeti, zasnovana na tipovima zemljišta, geografskom položaju i poljoprivrednim tradicijama date nacije.

Uslovi korišćenja

Svesna planeta (u daljem tekstu „SP“) omogućava pristup Korisniku da pročita Politiku zemljišta (u daljem tekstu „Politika“) pod sledećim uslovima i odredbama:

 1. Korisnik potvrđuje da su sve informacije o Korisniku date Svesnoj planeti istinite i tačne i da će Korisnik koristiti Politiku samo u svrhe koje je on/ona izričito naveo.
 2. Korisnik potvrđuje da on/ona u potpunosti podržava pokret Spasimo zemljište i da će direktno kontaktirati SP tim ako treba da doprinese Politici ili iznese bilo kakvu zabrinutost ili sumnju u vezi s istom.
 3. Korisnik je saglasan da SP poseduje sva prava, pravne temelje i pravnu korist u odnosu na celokupan Sadržaj Politike.
 4. Korisnik će samo pročitati politiku i obratiti se SP timu ako na bilo koji način zatreba.
 5. Potpisivanjem Uslova korišćenja, Korisnik je saglasan da neće pristupiti (ili pokušati da pristupi) Politici na bilo koji drugi način osim putem sredstava koje obezbeđuje SP. Korisnik je izričito saglasan da pristupi sadržaju Politike samo na etički način.
 6. Korisnik je saglasan da se neće baviti aktivnostima koje remete ili ometaju Politiku, uključujući servere i/ili mreže na kojima se Politika nalazi ili na koje je povezana. Za vreme ili nakon čitanja Politike i u vezi s Politikom, Korisnik neće:
  • Objavljivati neovlašćene reklame ili uznemiravati druge posetioce.
  • Lažno predstaviti SP, Sadhgurua ili pokret Spasimo zemljište.
 7. Korisnik se dalje obavezuje i potvrđuje da neće:
  • Plagirati ili objaviti Politiku.
  • Podeliti Politiku na društvenim mrežama ili na bilo kojoj drugoj onlajn/oflajn platformi.
  • Izdavati ili objavljivati Politiku ili komentare i kritike vezane za politiku, osim nakon što dobije saglasnost od SP tima.
  • Citirati sadržaj Politike van konteksta.
 8. SP je pripremio Politiku nakon detaljnog procesa konsultacija s naučnicima i stručnjacima koji poznaju ekologiju zemljišta (i druge srodne discipline). Deo materijala je preuzet iz različitih objavljenih izvora na koje se upućuje u njoj i koji su potvrđeni na odgovarajućim mestima. Politika se nudi u viđenom i dostupnom stanju, a SP ne iznosi nikakve tvrdnje niti daje garancije bilo koje vrste u vezi s Politikom i njenim Sadržajem, bilo da su izričite, podrazumevane, zakonske ili druge. Ovo uključuje, bez ograničenja, garancije o pravnom temelju, podesnosti za trgovinu, prikladnosti za određenu namenu, nekršenju prava, odsustvu grešaka, bez obzira na to da li su poznate ili uočljive.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte SP na policy.support@consciousplanet.org.

Pročitaj ceo ugovor pre nego što označiš polje ispod

HAJDE DA TO OSTVARIMO!

Deluj odmah
footerLogo

Zemljište

© 2022 Conscious Planet – Sva prava zadržana

Politika privatnosti

Uslovi i odredbe