Napiši pismo svojim liderima

Počni
ZemljištePodržaliInformacije
Deluj odmah
Background

Paket materijala za pokret Spasimo zemljište

Zbirka video zapisa, pisama, objava na društvenim mrežama, slika, dizajna robe i drugih resursa koje možeš da koristiš za širenje poruke. Pronađi materijale za štampanje kao što su flajeri, brošure, razglednice i drugi materijali na kartici „Za preuzimanje”. Štampaj, koristi i recikliraj odgovorno. Prati nas za još novosti.

Stvari koje treba zapamtiti:

Kada deliš sadržaj odavde, personalizuj svoju poruku. To dosta znači!

Koristi

#SpasimoZemljište #SaveSoil

Označi profile

  • Twitter:

    @cpsavesoil @SadhguruJV

  • Facebook:

    @consciousplanetmovement @Sadhguru @ConsciousPlanetSerbian

  • Instagram & YouTube:

    @ConsciousPlanet @Sadhguru @consciousplanetserbian @svesnaplanetaconsciousplanet

Jedna kašičica zdravog zemljišta sadrži 10.000 - 50.000 vrsta mikroba. (Timling, University of Alaska Fairbanks, 2016.) #SaveSoil savesoil.org

Preuzmi

Povećanje organske materije od 1% u gornjih 15 cm zemljišta sadrži približno dodatnih 180.000 litara vode po hektaru. (USDA NRCS, 2016.) #SaveSoil savesoil.org

Jedna kašičica zemlje sadrži više živih organizama nego što ima ljudi na svetu. (Nature Education Knowledge, 2013) #SaveSoil savesoil.org

Proizvodnja žitarica može se povećati za 1,3% svake godine, ako se ugljenik u zemljištu poveća za samo 0,4%. (Soil and Tillage Research, 2019) #SaveSoil savesoil.org

52 odsto poljoprivrednog zemljišta je već degradirano. #SaveSoil savesoil.org

Do 2050. godine, 90% Zemljinog tla može biti degradirano ako ne delujemo odmah! (UNCCD, 2020) #SaveSoil savesoil.org

Prisustvo kišnih glista može da uveća prinose za 43-350%. (NZ Grassland Association, 1951) #SaveSoil savesoil.org

U jednom gramu zdravog zemljišta može se naći od 100 miliona do milijardu bakterija i od 100.000 do milion gljiva, koji podržavaju rast i zdravlje biljaka. (UN program zaštite životne sredine, 2019.) #SaveSoil savesoil.org

Uputstva za društvene mreže

Početni nivo

Srednji nivo

Ambasadori

Hands-with-mud

HAJDE DA TO OSTVARIMO!

Deluj odmah

Zemljište

© 2024 Conscious Planet – Sva prava zadržana

Politika privatnosti

Uslovi i odredbe