Experience Living Soil Meditation

Get Started
BodemSupportersWie zijn wij
Kom in Actie
back-icon

Mondiale beleidsaanbevelingen

Elk land moet beleid creëren om de bodem nieuw leven in te blazen.

De Red de Bodem Beweging van Conscious Planet is een poging om burgers over de hele wereld bewust te maken van de toestand van de bodem en er bij hun regeringen op aan te dringen het nodige beleid voor bodemherstel uit te stippelen en uit te voeren.

Deze beleidsboeken tracht praktische, wetenschappelijke oplossingen aan te reiken die regeringen kunnen toepassen om de bodem in hun land nieuw leven in te blazen.

Dit is een poging om een beleid te ontwikkelen voor bodemherstel op de planeet, gebaseerd op bodemtypes, geografische ligging en landbouwtradities van een bepaald land.

Bekijk meer

Download Handboek voor Mondiaal Beleid
flag-image
soil-card

7 Regionale beleidsmaatregelen

soil-texture-image
Download
banner-image
banner-image
Voor landbouwers

Duurzaam bodembeheer

Zoek specifieke duurzame bodembeheermethoden om de bodemgezondheid in je land te verbeteren.

back-icon

Help de beleidsaanbevelingen en - oplossingen te verfijnen:

Deze beleidsaanbevelingen geven naar ons beste weten de huidige stand van de bodemwetenschap weer. Maar de bodemwetenschap is een complex en evoluerend gebied, en wij nodigen wetenschappers en deskundigen uit ons constructieve updates en input te sturen om deze aanbevelingen te verbeteren. Schrijf ons alsjeblieft op: policy.support@consciousplanet.org.

footerLogo

Bodem

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacybeleid

Algemene Voorwaarden