Write a letter to your leaders

Get Started
BodemSupportersWie zijn wij
Kom in Actie
Banner Image

Bodemrevitalisering

Algemeen Beleidsontwerp & Handboek
met Oplossingen

Verzoek om te Bekijken

Hoe bent u van plan de beleidsaanbeveling toe te passen?*

Duurzaam Bodembeheer Voor Elk Land!

Book Icon

De "Red de Bodembeweging" van Conscious Planet is een poging om burgers over de hele wereld bewust te maken van de staat waarin de bodem verkeert, en er bij hun regeringen op aan te dringen het nodige beleid uit te stippelen en uit te voeren om de bodem te regenereren.

Dit boek tracht praktische, wetenschappelijke oplossingen aan te reiken die regeringen kunnen toepassen om de bodem in hun land nieuw leven in te blazen.

Let op, dit is een oprechte poging om een beleid te ontwikkelen voor bodemregeneratie op de planeet, gebaseerd op grondsoorten, breedtegraden en landbouwtradities van een bepaald land.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Conscious Planet (Hierna "CP") geeft de Gebruiker toegang om het Bodembeleid (Hierna "Beleid") te lezen onder de volgende voorwaarden en condities:

 1. De Gebruiker bevestigt dat alle informatie die aan CP over de Gebruiker gegeven correct en naar waarheid is ingevuld. De Gebruiker zal het Beleid allen gebruiken voor het doel dat hij/zij uitdrukkelijk heeft aangegeven.
 2. De Gebruiker bevestigt dat hij/zij de Red de Bodembeweging volledig steunt en direct contact zal opnemen met het CP-team als hij/zij een bijdrage wil leveren aan het Beleid of eventuele zorgen of twijfels hierover wil delen.
 3. De Gebruiker stemt ermee in dat CP eigenaar is van alle rechten, titels en belangen ten aanzien van de gehele Inhoud van het Beleid.
 4. De Gebruiker zal het Beleid alleen lezen en zal contact opnemen met het CP-team als hij/zij daar op enigerlei wijze behoefte aan heeft.
 5. Door de Algemene Gebruiksvoorwaarden te ondertekenen, stemt de Gebruiker er mee in om geen toegang te verkrijgen (of pogingen hiertoe te ondernemen) tot het Beleid, op een andere manier dan via de door CP verstrekte middelen. De Gebruiker stemt er specifiek mee in om alleen op ethische wijze toegang te krijgen tot de inhoud van het Beleid.
 6. De Gebruiker stemt ermee in zich niet bezig te houden met activiteiten die het Beleid, met inbegrip van de servers en/of netwerken waarop het Beleid zich bevindt of waarmee het verbonden is, verstoren of interfereren met het Beleid. Tijdens of na het lezen van het Beleid en met betrekking tot het Beleid, zal de Gebruiker niet:
  • Onbevoegde reclame maken of andere bezoekers benaderen.
  • CP, Sadhguru of de Red de Bodembeweging in Diskredetiet Brengen.
 7. De Gebruiker verbindt zich er verder toe en bevestigt dat hij/zij niet:
  • Plagiaat zal plegen of het Beleid zal publiceren.
  • Het Beleid niet zal delen op Social Media of andere online/offline platforms.
  • Zich niet zal inlaten met het plaatsen of het publiceren van het Beleid of de commentaren en de kritiek hierop, behalve na het ontvangen van toestemming van het CP-team.
  • De inhoud van het Beleid buiten de context zal citeren.
 8. CP heeft het Beleid opgesteld na een gedetailleerd proces van raadpleging van wetenschappers en deskundigen met kennis van bodemecologie (en andere verwante disciplines). Een deel van het materiaal is ontleend aan diverse gepubliceerde bronnen, waarnaar op de de betreffende plaatsen wordt verwezen en die worden erkend. Het Beleid wordt aangeboden zoals het is en zoals het beschikbaar is. CP geeft geen verklaringen of garanties af van welke aard dan ook met betrekking tot het Beleid en de inhoud daarvan, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderzins. Dit omvat zonder beperking, garanties op titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, afwezigheid van fouten, al dan niet bekend of achterhaalbaar.

Neem voor nadere informatie alstublieft contact op met CP via: policy.support@consciousplanet.org.

Lees de volledige overeenkomst voordat je het onderstaande vakje aanvinkt

LATEN WE HET WAARMAKEN!

Kom in Actie
footerLogo

Bodem

© 2022 Conscious Planet Alle Rechten Voorbehouden

Privacybeleid

Algemene Voorwaarden