మట్టిమద్దతుదారులుఉద్యమం గురించి
ఇప్పుడే స్పందించండి

Celebrate 1 year of Save Soil!

One year ago on March 21st, Sadhguru put his life on the line for 100 days and began the Save Soil journey so that the world would “Come Awake” for soil health. Let’s show the world that we are staying awake for soil!

save-soil-people
save-soil-people
save-soil-people
man-with-selfie

Take a photo/video with Save Soil logo

man-with-selfie

Post on your social media on Mar 21

man-with-selfie

#SaveSoil, #SaveSoil[your city], #SaveSoilDay

man-with-selfie

Tag @CONSCIOUSPLANET

మట్టి కోసం గళం విప్పండి!

Your simple actions will help the message reach 4 billion people.

మట్టి సంక్షోభం గురించి తెలుసుకోండి, తద్వారా మీరు దాని గురించి మాట్లాడవచ్చు

సాయిల్ పేజిని చూడండి

Watch The Save Soil Documentary

సహకరించండి

అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఏక కంఠంతో మాట్లాడి భూసారం అంతరించిపోకుండా ప్రపంచానికి అవగాహన కల్పించాలి.

Share your version of the #savesoil dance to show your support

Learn The Danceడౌన్‌లోడ్ మట్టి గీతం ఆడియో
video-banner
ప్లే

తాజా #SaveSoil ముఖ్యాంశాలు

కార్యాచరణలో భూమిత్రలు

Hands-with-mud

మనం ఇది సాకారం చేద్దాం!

footerLogo

మట్టి

© 2022 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacy Policy

Terms & Conditions