4 billion people reached

Impact Report
మట్టిమద్దతుదారులుఉద్యమం గురించి
At COP28
Banner Image

Students for Soil

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యువత మన గ్రహం మట్టిని అంతరించిపోకుండా కాపాడేందుకు ఏకమవ్వడానికి ఇది ఒక ప్రత్యేక అవకాశం.

Coming Soon!

footerLogo

మట్టి

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacy Policy

Terms & Conditions