ดินกิจกรรมผู้สนับสนุนเกี่ยวกับ
ลงมือตอนนี้

52%

ของดินเพื่อการเกษตรได้เสื่อมโทรมไปแล้ว

ทำไมถึงต้องกอบกู้ดิน

Save Soil เป็นขบวนการระดับโลกที่เปิดตัวโดย สัธกูรู เพื่อแก้ไขวิกฤตดินโดยรวบรวมผู้คนจากทั่วโลกให้ยืนหยัดเพื่อ สุขภาพของดิน และสนับสนุนผู้นำของทุกประเทศในการจัดทำนโยบายและการดำเนินการระดับชาติเพื่อเพิ่มเนื้อหาอินทรีย์ในดินที่เพาะปลูกได้

บันทึกข้อความกอบกู้ดิน

Sadhguru
เล่น
เกี่ยวกับสัธกูรู

The Save Soil movement has been initiated by Sadhguru, a yogi, mystic and visionary.

UNCCD partners with the Save Soil movement and invites Sadhguru to UNCCD’s COP15

The Save Soil manifesto will be presented at UNCCD’s COP15, convening in Abidjan in May 2022

Learn More

The 4 per 1000 Initiative, launched by France at COP21, signs MoU in Paris

Paul Luu, Executive Secretary, commits to cooperate in achieving our objective of creating a healthier soil.

Learn More

UN Climate Change is on board to Save Soil

Ovais Sarmad, Deputy Executive Secretary, UNFCCC, welcomes Sadhguru and supports concrete on-the-ground implementation.

Learn More

UNEP - Faith for Earth partners with #SaveSoil & applauds the progress made

Dr. Iyad Abumoghli, Founder and Director, UNEP - Faith for Earth expresses his support.

Learn More

UN WFP India signed Soil Health MoU

The United Nations World Food Programme commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

IUCN proudly supports the Save Soil movement

Stewart Maginnis, Deputy Director General, expresses support at UN Geneva.

Learn More

FAO welcomes the Save Soil movement

Maria Helena Semedo, Deputy Director General of the Food and Agriculture Organization expresses support.

Learn More

WHO is on board to Save Soil

Dr. Naoko Yamamoto, Assistant Director-General, WHO expresses support and is looking forward to work together.

Learn More

Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) joins Save Soil

Dr. Rattan Lal, Director, C-MASC & IICA join forces to raise global awareness of the importance of soil health.

Learn More

54 Commonwealth Nations pledge their support

Honorable Baroness Patricia Scotland, Secretary-General, The Commonwealth of Nations expresses support.

Learn More

European Union is on board to Save Soil

European Parliament, Antonio Tajani, Former President & current MP expresses support.

Learn More

European Agriculture is on board to Save Soil

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of European Agriculture Commissioner supports the #SaveSoil Movement.

Learn More

Europe India Business council is on board to Save Soil

Europe India Business council offers a token of appreciation for raising the awareness in European Union

Learn More

Azerbaijan signed Soil Health MoU

Sarvan Jafarov, Deputy Minister of Agriculture commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

Romania is on board to Save Soil

Adrian-Ionuț Chesnoiu, Minister of Agriculture & Rural Development supports to restore & safeguard soil

Learn More

'Germany' brings Save Soil movement to its students

Federal Ministry of Education & Research promotes Save Soil a global exhibition or art, poetry, and more!

Learn More

Muslim World League embraces Sadhguru and the Save Soil movement

H.E. Dr. Al-Issa, Secretary General of Muslim World League express support and love.

Learn More

United Arab Emirates signed Soil Health MoU

Learn More

'Czech Republic' is on board to Save Soil

Radek Lanč, Deputy Minister of Agriculture and Eva Volfová, Deputy Minister of Environment express support.

Learn More

'Slovakia' is on board to Save Soil

Deputy Minister of Agriculture of Slovakia, Martin Kovac and Member of Parliament Romana Tabak express support.

Learn More

Bulgaria is on board to Save Soil

Borislav Sandov, Deputy Prime Minister for Climate policies & Minister of Environment & Water expresses support.

Learn More

Italy is on board to Save Soil

Francesco Battistoni, Deputy Minister of Agriculture expresses support to Save Soil.

Learn More

'The Vatican' is on board to Save Soil

Offices of the Secretariat of State and the Dicastery for Promoting Integral Human Development express support.

Learn More

'Antigua & Barbuda' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Gaston Browne commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'Barbados' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Mia Mottley envisions a safe future by committing to Save Soil.

Learn More

'Republic of Suriname' is on board to Save Soil

Honorable President, Chandrikapersad Santokhi invites Sadhguru to sign MoU.

Learn More

'Dominica' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Roosevelt Skerrit commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Lucia' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Philip J. Pierre commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Kitts and Nevis' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Timothy Harris commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

'Guyana' signed Soil Health MoU

Honorable President Dr. Mohamed Irfaan Ali, extends his wholehearted support to institute soil-friendly policies.

Learn More

Washington, DC signs Proclamation for Save Soil Day

Muriel Bowser, The Mayor of Washington, DC declares that every March 21 henceforth, be proclaimed as 'Save Soil Day'

Austin, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Steve Adler, Mayor of the City of Austin, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

San Diego, California signs Proclamation for Save Soil Day

Todd Gloria, Mayor of the City of San Diego, California, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Milwaukee , Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Cavaliar Johnson, Mayor of the City of Milwaukee , Wisconsin proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Edison, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Sam Joshi, Mayor of Township of Edison, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Baltimore, MD signs Proclamation for Save Soil Day

Brandon M Scott, Mayor of the City of Baltimore, Maryland, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Robbinsville, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Dave Fried, Mayor of Township of Robbinsville, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Monroe, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Township of Monroe, New Jersey proclaims March 21st as 'Save Soil Day'.

Cambridge, Massachusetts signs Proclamation to Support Save Soil

Sumbul Siddiqui, Mayor of the City of Cambridge, Massachusetts proclaims support for the Save Soil movement

Durham, NC signs Proclamation for Save Soil Day

Elaine M. O’Neal, Mayor of the City of Durham, North Carolina, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Reynoldburg, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Joe Begeny, Mayor of the City of Reynoldburg, Ohio, proclaims June 13, 2022 as 'Save Soil Day'

Sugar Land, Texas recognizes the Save Soil movement

Joe Zimmerman, Mayor of the City of Sugar Land, Texas provides certificate of recognition for the Save Soil movement

Missouri City, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Robin J Elackatt, Mayor of the City of Missouri City, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Tempe, Arizona signs Proclamation for Save Soil Month

Corey Woods, Mayor of the City of Tempe, Arizona, proclaims June 2022 as 'Save Soil Month'

Cedar Park (North Austin) signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Penniman-Morin, Mayor of the City of Cedar Park, Texas, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Appleton, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Jacob Woodford, Mayor of the City of Appleton, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Broadview Heights, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Samuel J Alai, Mayor of City of Broadview Heights, Ohio, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Kenosha, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

John M. Antaramian, Mayor of the City of Kenosha, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Sun Prairie, Wisconsin, signs Proclamation for Save Soil Day

Paul Esser, Mayor of City of Sun Prairie, Wisconsin, proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Charlotte, NC, signs Proclamation for Save Soil Week

Viola Alexander Lyles, Mayor of Charlotte, NC, proclaims June 20 - 26 as 'Save Soil Week'

UNCCD partners with the Save Soil movement and invites Sadhguru to UNCCD’s COP15

The Save Soil manifesto will be presented at UNCCD’s COP15, convening in Abidjan in May 2022

Learn More

The 4 per 1000 Initiative, launched by France at COP21, signs MoU in Paris

Paul Luu, Executive Secretary, commits to cooperate in achieving our objective of creating a healthier soil.

Learn More

UN Climate Change is on board to Save Soil

Ovais Sarmad, Deputy Executive Secretary, UNFCCC, welcomes Sadhguru and supports concrete on-the-ground implementation.

Learn More

UNEP - Faith for Earth partners with #SaveSoil & applauds the progress made

Dr. Iyad Abumoghli, Founder and Director, UNEP - Faith for Earth expresses his support.

Learn More

UN WFP India signed Soil Health MoU

The United Nations World Food Programme commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

IUCN proudly supports the Save Soil movement

Stewart Maginnis, Deputy Director General, expresses support at UN Geneva.

Learn More

FAO welcomes the Save Soil movement

Maria Helena Semedo, Deputy Director General of the Food and Agriculture Organization expresses support.

Learn More

WHO is on board to Save Soil

Dr. Naoko Yamamoto, Assistant Director-General, WHO expresses support and is looking forward to work together.

Learn More

Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) joins Save Soil

Dr. Rattan Lal, Director, C-MASC & IICA join forces to raise global awareness of the importance of soil health.

Learn More

54 Commonwealth Nations pledge their support

Honorable Baroness Patricia Scotland, Secretary-General, The Commonwealth of Nations expresses support.

Learn More

European Union is on board to Save Soil

European Parliament, Antonio Tajani, Former President & current MP expresses support.

Learn More

European Agriculture is on board to Save Soil

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of European Agriculture Commissioner supports the #SaveSoil Movement.

Learn More

Europe India Business council is on board to Save Soil

Europe India Business council offers a token of appreciation for raising the awareness in European Union

Learn More

Azerbaijan signed Soil Health MoU

Sarvan Jafarov, Deputy Minister of Agriculture commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

Romania is on board to Save Soil

Adrian-Ionuț Chesnoiu, Minister of Agriculture & Rural Development supports to restore & safeguard soil

Learn More

'Germany' brings Save Soil movement to its students

Federal Ministry of Education & Research promotes Save Soil a global exhibition or art, poetry, and more!

Learn More

Muslim World League embraces Sadhguru and the Save Soil movement

H.E. Dr. Al-Issa, Secretary General of Muslim World League express support and love.

Learn More

United Arab Emirates signed Soil Health MoU

Learn More

'Czech Republic' is on board to Save Soil

Radek Lanč, Deputy Minister of Agriculture and Eva Volfová, Deputy Minister of Environment express support.

Learn More

'Slovakia' is on board to Save Soil

Deputy Minister of Agriculture of Slovakia, Martin Kovac and Member of Parliament Romana Tabak express support.

Learn More

Bulgaria is on board to Save Soil

Borislav Sandov, Deputy Prime Minister for Climate policies & Minister of Environment & Water expresses support.

Learn More

Italy is on board to Save Soil

Francesco Battistoni, Deputy Minister of Agriculture expresses support to Save Soil.

Learn More

'The Vatican' is on board to Save Soil

Offices of the Secretariat of State and the Dicastery for Promoting Integral Human Development express support.

Learn More

'Antigua & Barbuda' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Gaston Browne commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'Barbados' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Mia Mottley envisions a safe future by committing to Save Soil.

Learn More

'Republic of Suriname' is on board to Save Soil

Honorable President, Chandrikapersad Santokhi invites Sadhguru to sign MoU.

Learn More

'Dominica' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Roosevelt Skerrit commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Lucia' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Philip J. Pierre commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Kitts and Nevis' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Timothy Harris commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

'Guyana' signed Soil Health MoU

Honorable President Dr. Mohamed Irfaan Ali, extends his wholehearted support to institute soil-friendly policies.

Learn More

Washington, DC signs Proclamation for Save Soil Day

Muriel Bowser, The Mayor of Washington, DC declares that every March 21 henceforth, be proclaimed as 'Save Soil Day'

Austin, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Steve Adler, Mayor of the City of Austin, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

San Diego, California signs Proclamation for Save Soil Day

Todd Gloria, Mayor of the City of San Diego, California, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Milwaukee , Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Cavaliar Johnson, Mayor of the City of Milwaukee , Wisconsin proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Edison, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Sam Joshi, Mayor of Township of Edison, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Baltimore, MD signs Proclamation for Save Soil Day

Brandon M Scott, Mayor of the City of Baltimore, Maryland, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Robbinsville, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Dave Fried, Mayor of Township of Robbinsville, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Monroe, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Township of Monroe, New Jersey proclaims March 21st as 'Save Soil Day'.

Cambridge, Massachusetts signs Proclamation to Support Save Soil

Sumbul Siddiqui, Mayor of the City of Cambridge, Massachusetts proclaims support for the Save Soil movement

Durham, NC signs Proclamation for Save Soil Day

Elaine M. O’Neal, Mayor of the City of Durham, North Carolina, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Reynoldburg, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Joe Begeny, Mayor of the City of Reynoldburg, Ohio, proclaims June 13, 2022 as 'Save Soil Day'

Sugar Land, Texas recognizes the Save Soil movement

Joe Zimmerman, Mayor of the City of Sugar Land, Texas provides certificate of recognition for the Save Soil movement

Missouri City, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Robin J Elackatt, Mayor of the City of Missouri City, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Tempe, Arizona signs Proclamation for Save Soil Month

Corey Woods, Mayor of the City of Tempe, Arizona, proclaims June 2022 as 'Save Soil Month'

Cedar Park (North Austin) signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Penniman-Morin, Mayor of the City of Cedar Park, Texas, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Appleton, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Jacob Woodford, Mayor of the City of Appleton, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Broadview Heights, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Samuel J Alai, Mayor of City of Broadview Heights, Ohio, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Kenosha, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

John M. Antaramian, Mayor of the City of Kenosha, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Sun Prairie, Wisconsin, signs Proclamation for Save Soil Day

Paul Esser, Mayor of City of Sun Prairie, Wisconsin, proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Charlotte, NC, signs Proclamation for Save Soil Week

Viola Alexander Lyles, Mayor of Charlotte, NC, proclaims June 20 - 26 as 'Save Soil Week'

UNCCD partners with the Save Soil movement and invites Sadhguru to UNCCD’s COP15

The Save Soil manifesto will be presented at UNCCD’s COP15, convening in Abidjan in May 2022

Learn More

The 4 per 1000 Initiative, launched by France at COP21, signs MoU in Paris

Paul Luu, Executive Secretary, commits to cooperate in achieving our objective of creating a healthier soil.

Learn More

UN Climate Change is on board to Save Soil

Ovais Sarmad, Deputy Executive Secretary, UNFCCC, welcomes Sadhguru and supports concrete on-the-ground implementation.

Learn More

UNEP - Faith for Earth partners with #SaveSoil & applauds the progress made

Dr. Iyad Abumoghli, Founder and Director, UNEP - Faith for Earth expresses his support.

Learn More

UN WFP India signed Soil Health MoU

The United Nations World Food Programme commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

IUCN proudly supports the Save Soil movement

Stewart Maginnis, Deputy Director General, expresses support at UN Geneva.

Learn More

FAO welcomes the Save Soil movement

Maria Helena Semedo, Deputy Director General of the Food and Agriculture Organization expresses support.

Learn More

WHO is on board to Save Soil

Dr. Naoko Yamamoto, Assistant Director-General, WHO expresses support and is looking forward to work together.

Learn More

Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) joins Save Soil

Dr. Rattan Lal, Director, C-MASC & IICA join forces to raise global awareness of the importance of soil health.

Learn More

54 Commonwealth Nations pledge their support

Honorable Baroness Patricia Scotland, Secretary-General, The Commonwealth of Nations expresses support.

Learn More

European Union is on board to Save Soil

European Parliament, Antonio Tajani, Former President & current MP expresses support.

Learn More

European Agriculture is on board to Save Soil

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of European Agriculture Commissioner supports the #SaveSoil Movement.

Learn More

Europe India Business council is on board to Save Soil

Europe India Business council offers a token of appreciation for raising the awareness in European Union

Learn More

Azerbaijan signed Soil Health MoU

Sarvan Jafarov, Deputy Minister of Agriculture commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

Romania is on board to Save Soil

Adrian-Ionuț Chesnoiu, Minister of Agriculture & Rural Development supports to restore & safeguard soil

Learn More

'Germany' brings Save Soil movement to its students

Federal Ministry of Education & Research promotes Save Soil a global exhibition or art, poetry, and more!

Learn More

Muslim World League embraces Sadhguru and the Save Soil movement

H.E. Dr. Al-Issa, Secretary General of Muslim World League express support and love.

Learn More

United Arab Emirates signed Soil Health MoU

Learn More

'Czech Republic' is on board to Save Soil

Radek Lanč, Deputy Minister of Agriculture and Eva Volfová, Deputy Minister of Environment express support.

Learn More

'Slovakia' is on board to Save Soil

Deputy Minister of Agriculture of Slovakia, Martin Kovac and Member of Parliament Romana Tabak express support.

Learn More

Bulgaria is on board to Save Soil

Borislav Sandov, Deputy Prime Minister for Climate policies & Minister of Environment & Water expresses support.

Learn More

Italy is on board to Save Soil

Francesco Battistoni, Deputy Minister of Agriculture expresses support to Save Soil.

Learn More

'The Vatican' is on board to Save Soil

Offices of the Secretariat of State and the Dicastery for Promoting Integral Human Development express support.

Learn More

'Antigua & Barbuda' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Gaston Browne commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'Barbados' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Mia Mottley envisions a safe future by committing to Save Soil.

Learn More

'Republic of Suriname' is on board to Save Soil

Honorable President, Chandrikapersad Santokhi invites Sadhguru to sign MoU.

Learn More

'Dominica' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Roosevelt Skerrit commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Lucia' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Philip J. Pierre commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Kitts and Nevis' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Timothy Harris commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

'Guyana' signed Soil Health MoU

Honorable President Dr. Mohamed Irfaan Ali, extends his wholehearted support to institute soil-friendly policies.

Learn More

Washington, DC signs Proclamation for Save Soil Day

Muriel Bowser, The Mayor of Washington, DC declares that every March 21 henceforth, be proclaimed as 'Save Soil Day'

Austin, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Steve Adler, Mayor of the City of Austin, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

San Diego, California signs Proclamation for Save Soil Day

Todd Gloria, Mayor of the City of San Diego, California, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Milwaukee , Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Cavaliar Johnson, Mayor of the City of Milwaukee , Wisconsin proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Edison, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Sam Joshi, Mayor of Township of Edison, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Baltimore, MD signs Proclamation for Save Soil Day

Brandon M Scott, Mayor of the City of Baltimore, Maryland, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Robbinsville, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Dave Fried, Mayor of Township of Robbinsville, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Monroe, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Township of Monroe, New Jersey proclaims March 21st as 'Save Soil Day'.

Cambridge, Massachusetts signs Proclamation to Support Save Soil

Sumbul Siddiqui, Mayor of the City of Cambridge, Massachusetts proclaims support for the Save Soil movement

Durham, NC signs Proclamation for Save Soil Day

Elaine M. O’Neal, Mayor of the City of Durham, North Carolina, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Reynoldburg, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Joe Begeny, Mayor of the City of Reynoldburg, Ohio, proclaims June 13, 2022 as 'Save Soil Day'

Sugar Land, Texas recognizes the Save Soil movement

Joe Zimmerman, Mayor of the City of Sugar Land, Texas provides certificate of recognition for the Save Soil movement

Missouri City, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Robin J Elackatt, Mayor of the City of Missouri City, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Tempe, Arizona signs Proclamation for Save Soil Month

Corey Woods, Mayor of the City of Tempe, Arizona, proclaims June 2022 as 'Save Soil Month'

Cedar Park (North Austin) signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Penniman-Morin, Mayor of the City of Cedar Park, Texas, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Appleton, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Jacob Woodford, Mayor of the City of Appleton, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Broadview Heights, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Samuel J Alai, Mayor of City of Broadview Heights, Ohio, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Kenosha, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

John M. Antaramian, Mayor of the City of Kenosha, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Sun Prairie, Wisconsin, signs Proclamation for Save Soil Day

Paul Esser, Mayor of City of Sun Prairie, Wisconsin, proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Charlotte, NC, signs Proclamation for Save Soil Week

Viola Alexander Lyles, Mayor of Charlotte, NC, proclaims June 20 - 26 as 'Save Soil Week'

วิกฤตการณ์

การขาดสารอินทรีย์ทำให้ดินกลายเป็นทราย นำไปสู่:

Crisis

วิกฤตการณ์อาหาร

ในอีก 20 ปี คาดว่าจะผลิตอาหารน้อยลง 40% สำหรับ 9.3 พันล้านคน

ดินที่ไม่ดีนำไปสู่คุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ดี ผักและผลไม้ในปัจจุบันมีสารอาหารน้อยกว่า 90% แล้ว

ผู้คนกว่า 2 พันล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะขาดสารอาหารที่นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บมากมาย

Crisis

การขาดแคลนน้ำ

ดินที่สูญเสียแล้วไม่สามารถดูดซับและควบคุมการไหลของน้ำได้

การกักเก็บน้ำไม่เพียงพอทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ ภัยแล้งและน้ำท่วม

อินทรียวัตถุสามารถกักเก็บน้ำหนักไว้ในน้ำได้มากถึง 90% และปล่อยช้า ๆ เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นความช่วยเหลือครั้งใหญ่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

Crisis

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตประมาณ 27,000 สายพันธุ์กำลังสูญพันธุ์ทุกปีเนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่

คลาร่า เกร์เรโร (ClaraG) วิกฤตมาถึงจุดที่ 80% ของชีวมวลที่เป็นแมลงหายไป

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของดินและป้องกันการฟื้นฟูของดิน

Crisis

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คาร์บอนที่เก็บไว้ในดินมีมากกว่าพืชที่มีชีวิต 3 เท่า และในอากาศ 2 เท่า ซึ่งหมายความว่าดินมีความสำคัญต่อการกักเก็บคาร์บอน

หากดินของโลกไม่ได้รับการฟื้นฟู พวกมันสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 850 พันล้านตันสู่ชั้นอากาศซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นี่เป็นมากกว่าการปล่อยก๊าซทั้งหมดของมนุษย์ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมารวมกัน

Crisis

สูญเสียการดำรงชีพ

ชาวนาหลายพันคนฆ่าตัวตายเนื่องจากการพร่องของดิน

74% ของคนจนได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเสื่อมโทรมของที่ดินทั่วโลก

มีการประมาณการว่าการสูญพันธุ์ของดินทำให้โลกมีมูลค่าสูงถึง 10.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐทุกปี

Crisis

ความขัดแย้งและการอพยพ

การเติบโตของประชากร การขาดแคลนอาหารและน้ำ อาจทำให้ผู้คนกว่า 1 พันล้านคนต้องอพยพไปยังภูมิภาคและประเทศอื่นๆ ภายในปี 2050

ปัญหาที่ดินมีบทบาทสำคัญในกว่า 90% ของสงครามและความขัดแย้งสำคัญในแอฟริกาตั้งแต่ปี 1990

ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสไปจนถึงอาหรับสปริง ราคาอาหารที่สูงขึ้นถูกอ้างถึงว่าเป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงครั้งใหญ่

เรียนรู้เกี่ยวกับดิน

ดินที่มีชีวิต

การแก้ไขปัญหา

นำสารอินทรีย์อย่างน้อย 3-6% ในดิน

โดยการนำดินมาอยู่ภายใต้ร่มเงาจากพืชพรรณ และเสริมดินด้วยเศษซากพืชและมูลสัตว์.

ดินที่อุดมสมบูรณ์มีความสำคัญต่อชีวิต.

แผนการ

สุขภาพดิน

ต้องการนโยบายสนับสนุนในทุกประเทศ

นโยบาย

ต้องการการสนับสนุนจากประชาชน

การสนับสนุนจากประชาชน

ต้องการความตระหนัก

เหตุใดนโยบายจึงมีความสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การกระทำ

Take the message to 4 Billion people,

60% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของโลก

การเดินทางเพื่อกอบกู้ดิน

100-day Motorcycle Journey, from the United Kingdom to India. 27 Countries, 30,000 km.

สัธกูรูขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมป้าย Save Soil ข้างเด็ก
สัธกูรูขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมป้าย Save Soil ข้างเด็ก

Save Soil Journey

watch the video
View journey highlights

ฟังจากเสียงผู้ที่สนับสนุน

บุคคลและองค์กรที่มีชื่อเสียงหลายพันคนร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายร่วมกันในการฟื้นฟูสุขภาพของดิน

Shri Narendra Modi

Hon'ble Prime Minister of India

ดร.เจน กูดดอลล์ DBE

ผู้ก่อตั้งสถาบัน Jane Goodall และ
ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพของสหประชาชาติ

Hon'ble Mia Mottley

Prime Minister of Barbados
Ranked Among 100 Most Influential People of 2022 by TIME Magazine

มาร์ค เบนิอฟฟ์

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Salesforce

ท่านแกสตัน บราวน์

นายกรัฐมนตรีของแอนติกาและบาร์บูดา

Tim Christopherson

Head, Nature for Climate Branch, UN Environment Programme (UNEP)

Dr. Rattan Lal

World Food Prize Awardee, 2020

Distinguished Professor of Soil Science, Ohio State University

Appointed by US President Biden to the Board for International Food and Agricultural Development

Rosario Dawson

Actress and Producer

Tony Robbins

World Renowned Life and Business Strategist

องค์ทะไลลามะที่ 14

ผู้นำทางจิตวิญญาณ

Maluma

Singer & Songwriter

David Beasley

Executive Director, World Food Programme (WFP)

Maria Helena Semedo

Deputy Director General
The Food & Agriculture Organization (FAO) of the United Nations

Dr Johan Rockstrom

Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Dr. Elaine Ingham

Soil Microbiologist

องค์กรผู้สนับสนุน

ฉันทำอะไรได้บ้าง?

เป็นกระบอกเสียงให้ดิน!

ให้โลกพูดถึงดินในแบบที่คุณทำได้

ลงมือตอนนี้
Media illustration

ในสื่อ