ดินกิจกรรมผู้สนับสนุนเกี่ยวกับ
ลงมือตอนนี้
Background

ชุดเครื่องมือรักษ์ดิน

คอลเลกชันของวิดีโอ จดหมาย โพสต์บนโซเชียลมีเดีย รูปภาพ การออกแบบสินค้า และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อความ โปรดดูเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น ใบปลิว โบรชัวร์ โปสการ์ด และสื่ออื่น ๆ ใต้แท็บดาวน์โหลด ขอให้คอยติดตามข่าวใหม่เพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องจำ:

เมื่อแบ่งปันเนื้อหาจากที่นี่ ให้ปรับแต่งข้อความของคุณ มันไปไกล!

ใช้

#SaveSoil

แท็กโปรไฟล์

  • Twitter:

    @cpsavesoil @SadhguruJV

  • Facebook:

    @consciousplanetmovement @Sadhguru

  • Instagram & YouTube:

    @ConsciousPlanet @Sadhguru

ดินเป็นแหล่งน้ำ สำหรับ 90% ของการเกษตรของโลก (FAO, 2017) #SaveSoil savesoil.org

ดาวน์โหลด

ดินหนึ่งช้อนชา มีสิ่งมีชีวิต มากกว่า กว่าประชากรบนโลก (Nature Education Knowledge, 2013) #SaveSoil savesoil.org

74% ของคนจน ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก การเสื่อมโทรม ของที่ดินทั่วโลก (สหประชาชาติ) #SaveSoil savesoil.org

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืน มีศักยภาพที่จะ สร้างโอกาสการทำงานได้ถึง 5 ล้านงาน ทั่วแอฟริกาใต้สะฮารา ภายในปี 2040 (Africa Regenerative Agriculture Study Group, 2021) #SaveSoil savesoil.org

แนวปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน สามารถเพิ่มความมั่นคง ของอาหารต่อหัวได้ถึง 13% ในแอฟริกาใต้สะฮาราภายในปี 2040 (กลุ่มศึกษาเกษตรกรรมปฏิรูปแอฟริกา พ.ศ. 2564) #SaveSoil savesoil.org

ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินแอฟริกาสามารถเพิ่มได้ มากถึง20% ภายในปี 2040 ถ้าปฏิบัติตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน (กลุ่มศึกษาเกษตรกรรมปฏิรูปแอฟริกา พ.ศ. 2564) #SaveSoil savesoil.org

ประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะในแอฟริกา จะได้รับประโยชน์อย่างมากจาก การผลิตพืชผลที่เพิ่มขึ้น เพียงแค่คาร์บอนอินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้นถึง 0.4% ต่อปี (IUCN, 2020) #SaveSoil savesoil.org

การเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% ของคาร์บอนอินทรีย์ในดินต่อปี สามารถช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง และพายุได้ (IUCN, 2020) #SaveSoil savesoil.org

Social Media Tutorials

Beginner

Intermediate

Ambassador

ร่วมกันทำมันให้เกิดขึ้น!

ลงมือตอนนี้
footerLogo

ดิน

© 2565 Concious Planet สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงและเงื่อนไข