Write a letter to your leaders

Get Started
ĐấtTổ chức ủng hộVề phong trào
Hành Động Ngay
Sadhguru trên chiếc mô tô cùng với bảng hiệu Cứu Đất, với một em bé bên cạnh.
Sadhguru trên chiếc mô tô cùng với bảng hiệu Cứu Đất, với một em bé bên cạnh.

Hành Trình Cứu Đất

Hành trình 100 ngày bằng Mô Tô,
Từ Vương Quốc Anh đến Ấn Độ.
27 Countries, 30,000 km.

Hành trình từ Vương Quốc Anh đến Ấn Độ


Birmingham
Hyderabad
Kurnool
Bengaluru
Mysuru
Coimbatore

Các sự kiện trực tuyến

Watch all events with Sadhguru from the journey here. Please click on the playlist icon on the top right corner of the video to open the playlist.

Journey Highlights

Coimbatore

June 21, 2022

Theo dõi Sự kiện

Mysuru

June 19, 2022

Theo dõi Sự kiện

Bengaluru

June 19, 2022

Theo dõi Sự kiện

Kurnool

June 17, 2022

Theo dõi Sự kiện
Hands-with-mud

HÃY CÙNG BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC

Hành Động Ngay

Đất

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Chính sách bảo mật

Điều khoản & Điều kiện