4 billion people reached

Impact Report
ĐấtTổ chức ủng hộVề phong trào
Hành Động Ngay
Background

Bộ Công Cụ Cứu Đất

A collection of videos, letters, social media posts, images, merchandise designs, and other resources you can use to spread the message. Please find print assets like flyers, brochures, post cards and other materials under the downloads tab. Please print, reuse, and recycle responsibly. Stay tuned for more updates.

Những Điều cần Ghi nhớ:

Khi chia sẻ nội dung tại đây, hãy cá nhân hóa thông điệp của bạn. Điều này rất hữu ít!

Sử dụng hashtag

#CứuĐất

Thẻ Hồ Sơ

  • Twitter:

    @cpsavesoil @SadhguruJV

  • Facebook:

    @consciousplanetmovement @Sadhguru

  • Instagram & YouTube:

    @ConsciousPlanet @Sadhguru

52% đất nông nghiệp đã bị thoái hóa. #SaveSoil savesoil.org

Tải xuống

SỰ HIỆN DIỆN CỦA GIUN ĐẤT CÓ THỂ GIÚP TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG TỪ 43-350%. (Hiệp Hội Đồng Cỏ New Zealand, 1951) #SaveSoil savesoil.org

74% hộ nghèo đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự thoái hóa đất trên toàn cầu. (Liên Hiệp Quốc) #SaveSoil savesoil.org

Đất là nguồn cung cấp nước cho 90% nông nghiệp của thế giới. (Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc, 2017) #SaveSoil savesoil.org

Chỉ khi nào cảm thấy đói, bạn mới đi gieo hạt thì chẳng có ý nghĩa gì. - Tục ngữ Nhật Bản. #SaveSoil savesoil.org

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu trẻ em được tiếp xúc với vi khuẩn trong đất và các hoạt động ngoài trời nhiều thì hệ miễn dịch của chúng sẽ mạnh mẽ hơn. (Quartz, 2017) #SaveSoil savesoil.org

12 triệu hécta lớp đất mặt đang bị mất đi hàng năm trên khắp thế giới. Đó là gần bằng diện tích của toàn bộ nước Hy Lạp. (Tổ chức Nông Lương LHQ, 2015) #SaveSoil savesoil.org

MỘT THÌA CÀ PHÊ ĐẤT TỐT CHỨA ĐẾN 10,000 - 50,000 loài vi sinh vật. (Timling, Đại học Alaska Fairbanks, 2016) #SaveSoil savesoil.org

Social Media Tutorials

Beginner

Intermediate

Ambassador

Hands-with-mud

HÃY CÙNG BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC

Hành Động Ngay
footerLogo

Đất

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Chính sách bảo mật

Điều khoản & Điều kiện