4 billion people reached

Impact Report
ĐấtTổ chức ủng hộVề phong trào
At COP28
Background

Bộ Công Cụ Cứu Đất

A collection of videos, letters, social media posts, images, merchandise designs, and other resources you can use to spread the message. Please find print assets like flyers, brochures, post cards and other materials under the downloads tab. Please print, reuse, and recycle responsibly. Stay tuned for more updates.

Những Điều cần Ghi nhớ:

Khi chia sẻ nội dung tại đây, hãy cá nhân hóa thông điệp của bạn. Điều này rất hữu ít!

Sử dụng hashtag

#CứuĐất

Thẻ Hồ Sơ

  • Twitter:

    @cpsavesoil @SadhguruJV

  • Facebook:

    @consciousplanetmovement @Sadhguru

  • Instagram & YouTube:

    @ConsciousPlanet @Sadhguru

Việc tăng thêm 1% chất hữu cơ trong 15cm của lớp đất mặt có thể giúp lưu trữ thêm khoảng 180.000 lít nước cho mỗi héc-ta đất. (Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ - Dịch Vụ Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên, 2016) #SaveSoil savesoil.org

Tải xuống

Nhiều loại kháng sinh được sử dụng rộng rãi có nguồn gốc từ vi sinh vật trong đất including penicillin - the first antibiotic. (FAO, 2017) #SaveSoil savesoil.org

Theo tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc, toàn bộ lớp đất mặt trên thế giới có thể biến mất trong vòng 60 NĂM tới. #SaveSoil savesoil.org

74% hộ nghèo đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự thoái hóa đất trên toàn cầu. (Liên Hiệp Quốc) #SaveSoil savesoil.org

Tăng hàm lượng hữu cơ trong đất từ 0,5 ĐẾN 3% SẼ LÀM TĂNG GẤP ĐÔI LƯỢNG NƯỚC ĐƯỢC GIỮ LẠI TRONG ĐẤT. (Tổ chức Nông Lương LHQ, 2019) #SaveSoil savesoil.org

SỰ HIỆN DIỆN CỦA GIUN ĐẤT CÓ THỂ GIÚP TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG TỪ 43-350%. (Hiệp Hội Đồng Cỏ New Zealand, 1951) #SaveSoil savesoil.org

12 triệu hécta lớp đất mặt đang bị mất đi hàng năm trên khắp thế giới. Đó là gần bằng diện tích của toàn bộ nước Hy Lạp. (Tổ chức Nông Lương LHQ, 2015) #SaveSoil savesoil.org

95% thực phẩm chúng ta ăn đến từ đất. (Tổ Chức Nông Lương LHQ, 2019) #SaveSoil savesoil.org

Social Media Tutorials

Beginner

Intermediate

Ambassador

Hands-with-mud

HÃY CÙNG BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC

Hành Động Ngay
footerLogo

Đất

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Chính sách bảo mật

Điều khoản & Điều kiện