Write a letter to your leaders

Get Started
ĐấtTổ chức ủng hộVề phong trào
Hành Động Ngay
Background

Bộ Công Cụ Cứu Đất

A collection of videos, letters, social media posts, images, merchandise designs, and other resources you can use to spread the message. Please find print assets like flyers, brochures, post cards and other materials under the downloads tab. Please print, reuse, and recycle responsibly. Stay tuned for more updates.

Những Điều cần Ghi nhớ:

Khi chia sẻ nội dung tại đây, hãy cá nhân hóa thông điệp của bạn. Điều này rất hữu ít!

Sử dụng hashtag

#CứuĐất

Thẻ Hồ Sơ

  • Twitter:

    @cpsavesoil @SadhguruJV

  • Facebook:

    @consciousplanetmovement @Sadhguru

  • Instagram & YouTube:

    @ConsciousPlanet @Sadhguru

52% đất nông nghiệp đã bị thoái hóa. #SaveSoil savesoil.org

Tải xuống

Suy thoái đất tác động tiêu cực đến 3,2 tỷ người trên thế giới. (Công ước LHQ về chống sa mạc hóa, 2019) #SaveSoil savesoil.org

Chỉ khi nào cảm thấy đói, bạn mới đi gieo hạt thì chẳng có ý nghĩa gì. - Tục ngữ Nhật Bản. #SaveSoil savesoil.org

Một nghiên cứu về chất dinh dưỡng trong thực phẩm đã đưa ra kết luận rằng chúng ta sẽ phải ăn 8 quả cam để có được lượng Vitamin A tương đương với việc ông bà ta ăn một quả cam, bởi vì sự suy kiệt đất đã làm giảm đáng kể lượng dinh dưỡng trong thực phẩm. (Tạp chí Khoa học thường thức Hoa Kỳ, 2011) #SaveSoil savesoil.org

Tăng hàm lượng hữu cơ trong đất từ 0,5 ĐẾN 3% SẼ LÀM TĂNG GẤP ĐÔI LƯỢNG NƯỚC ĐƯỢC GIỮ LẠI TRONG ĐẤT. (Tổ chức Nông Lương LHQ, 2019) #SaveSoil savesoil.org

CHỈ CÓ 1% CÁC CHỦNG LOẠI VI SINH VẬT CÓ TRONG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC NHẬN DẠNG. (Liên minh Châu Âu, 2010) #SaveSoil savesoil.org

60% dân số thế giới bị thiếu các chất dinh dưỡng như sắt do thiếu chất dinh dưỡng trong thức ăn và đất. (Báo Time,2012) #SaveSoil savesoil.org

MỘT THÌA CÀ PHÊ ĐẤT TỐT CHỨA ĐẾN 10,000 - 50,000 loài vi sinh vật. (Timling, Đại học Alaska Fairbanks, 2016) #SaveSoil savesoil.org

Social Media Tutorials

Beginner

Intermediate

Ambassador

HÃY CÙNG BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC

Hành Động Ngay
footerLogo

Đất

© 2022 Hành Tinh Có Ý Thức Đã Đăng Ký Bản Quyền

Chính sách bảo mật

Điều khoản & Điều kiện