Write a letter to your leaders

Get Started
ĐấtTổ chức ủng hộVề phong trào
Hành Động Ngay
Background

Bộ Công Cụ Cứu Đất

A collection of videos, letters, social media posts, images, merchandise designs, and other resources you can use to spread the message. Please find print assets like flyers, brochures, post cards and other materials under the downloads tab. Please print, reuse, and recycle responsibly. Stay tuned for more updates.

Những Điều cần Ghi nhớ:

Khi chia sẻ nội dung tại đây, hãy cá nhân hóa thông điệp của bạn. Điều này rất hữu ít!

Sử dụng hashtag

#CứuĐất

Thẻ Hồ Sơ

  • Twitter:

    @cpsavesoil @SadhguruJV

  • Facebook:

    @consciousplanetmovement @Sadhguru

  • Instagram & YouTube:

    @ConsciousPlanet @Sadhguru

50-70% LƯỢNG CAC-BON LƯU TRỮ TRONG NGUỒN ĐẤT CANH TÁC ĐÃ BỊ MẤT ĐI (Môi trường LHQ, 2019) #SaveSoil savesoil.org

Tải xuống

Chỉ khi nào cảm thấy đói, bạn mới đi gieo hạt thì chẳng có ý nghĩa gì. - Tục ngữ Nhật Bản. #SaveSoil savesoil.org

Tăng hàm lượng hữu cơ trong đất từ 0,5 ĐẾN 3% SẼ LÀM TĂNG GẤP ĐÔI LƯỢNG NƯỚC ĐƯỢC GIỮ LẠI TRONG ĐẤT. (Tổ chức Nông Lương LHQ, 2019) #SaveSoil savesoil.org

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu trẻ em được tiếp xúc với vi khuẩn trong đất và các hoạt động ngoài trời nhiều thì hệ miễn dịch của chúng sẽ mạnh mẽ hơn. (Quartz, 2017) #SaveSoil savesoil.org

95% thực phẩm chúng ta ăn đến từ đất. (Tổ Chức Nông Lương LHQ, 2019) #SaveSoil savesoil.org

Đến năm 2050, 90% đất trên Trái đất có thể bị thoái hóa, TRỪ KHI CHÚNG TA HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ. (Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, 2020) #SaveSoil savesoil.org

52% đất nông nghiệp đã bị thoái hóa. #SaveSoil savesoil.org

CHỈ CÓ 1% CÁC CHỦNG LOẠI VI SINH VẬT CÓ TRONG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC NHẬN DẠNG. (Liên minh Châu Âu, 2010) #SaveSoil savesoil.org

Social Media Tutorials

Beginner

Intermediate

Ambassador

Hands-with-mud

HÃY CÙNG BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC

Hành Động Ngay
footerLogo

Đất

© 2022 Hành Tinh Có Ý Thức Đã Đăng Ký Bản Quyền

Chính sách bảo mật

Điều khoản & Điều kiện