4 billion people reached

Impact Report
मातीसहाय्यकमाहिती
At COP28
Banner Image

Students for Soil

आपल्या पृथ्वीवरील माती नष्ट होण्यापासून वाचवण्यासाठी जगभरातील तरुणांसाठी एकत्र येण्याची ही एक अनोखी संधी आहे.

Coming Soon!

footerLogo

माती

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

गोपनीयता धोरण

अटी व नियम