Write a letter to your leaders

Get Started
माटोसमर्थकहरूजानकारी
अहिल्यै केही गरौँ
माटो जोगाऔँ चिन्हसहित सद्गुरु मोटरसाइकलमा अनि साथमा एउटी बालिका
माटो जोगाऔँ चिन्हसहित सद्गुरु मोटरसाइकलमा अनि साथमा एउटी बालिका

माटो जोगाउनको निम्ति यात्रा

१०० दिवसीय मोटरसाइकल यात्रा,
बेलायत - भारत.
27 Countries, 30,000 km.

बेलायतदेखि भारतसम्म यात्रा


Birmingham
Hyderabad
Kurnool
Bengaluru
Mysuru
Coimbatore

प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू

Watch all events with Sadhguru from the journey here. Please click on the playlist icon on the top right corner of the video to open the playlist.

Journey Highlights

Coimbatore

June 21, 2022

कार्यक्रम हेर्नुहोस्
Hands-with-mud

आउनुहोस्, यसलाई साकार पारौँ !

अहिल्यै केही गरौँ

माटो

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacy Policy

Terms & Conditions