4 billion people reached

Impact Report
माटोसमर्थकहरूजानकारी
At COP28

माटो जोगाउन विद्यार्थीहरूको सहभागिता

भावी पिँढीहरूको निम्ति माटो जोगाउन विद्यार्थीको रूपमा आफ्नो आवाज उठाउनुहोस् ।

AGES 13+
PLEDGE YOUR SUPPORT

Receive your badge

Thank you for expressing your concern to Save Soil. As a token of appreciation receive your Save Soil badge.

यो किन जरूरी छ ?

आफू जानकार बन्ने अनि अरूमाझ सन्देश फैलाउने सरल कार्यको माध्यमले, माटोप्रति आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्न र हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरूलाई एउटै आवाजमा सहायता गर्नको लागि हामी सशक्त बन्दछाैँ ! हामी सबैको विशाल समर्थनले आवश्यक प्रभाव सृजना गर्दछ, जसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

यस अभियानको कम्तीमा एक थोपालाई फैलाउन चालिने सानो कदमले यस अभियानलाई शक्तिशाली लहर बनाउने दिशामा निकै सहयोग पुऱ्याउनेछ । एउटा थोपलाई सानो नसम्झिनुहोस्, किनकि एउटा थोपा आफैँमा समुद्र हो ।

footerLogo

माटो

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacy Policy

Terms & Conditions