Experience Living Soil Meditation

Get Started
മണ്ണ് പിന്തുണക്കുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച്
ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കുക
Background

പ്രബുദ്ധഭൂമി

Conscious Planet is an effort to raise human consciousness and bring a sense of inclusiveness such that multifarious activities of our societies move into a conscious mode. An effort to align human activity to be supportive of nature and all life on our planet.

കൂടുതൽ വായിക്കാം

"മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ" മുന്നേറ്റം ലക്‌ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്:

1

നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് ലോക ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക.

2

Inspiring about 4 billion people (60% of the world’s electorate of 5.26 billion) to support policy redirections to safeguard, nurture and sustain soils.

3

മണ്ണിന്റെ ജൈവ ഉള്ളടക്കം കുറഞ്ഞത് 3-6% ആയി ഉയർത്തുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായി 193 രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ നയങ്ങളെ പുനർനിർണ്ണയിക്കുക.

Soil Revitalization

Global Policy Draft Recommendations & Sustainable Soil Management

View More
soil
background
Sadhguru

സദ്ഗുരു

ഒരു യോഗിയും മിസ്റ്റികുമായ സദ്ഗുരു നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ്. അസാമാന്യശേഷിയുള്ള ഈ പ്രബുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ, ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞതാണ്,ഒപ്പം തന്നെ അതീവ ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നതുമാണ്.

All his efforts, however, have always been towards just one goal: Raising Human Consciousness. Over the past four decades, Sadhguru has offered the technologies of well-being to millions of people across the world through his foundations, which are supported by over 16 million volunteers worldwide. Sadhguru has been conferred with three presidential awards among which are the Padma Vibhushan for distinguished service to the Nation and India’s highest environmental award, the Indira Gandhi Paryavaran Puraskar, in 2010.

കൂടുതൽ വായിക്കാം

മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ: 24 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി, മണ്ണിന്റെ പ്രാധാന്യവും മണ്ണിന്റെ നാശത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ഭീഷണിയും സദ്ഗുരു തുടർച്ചയായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: "മണ്ണ് നമ്മുടെ ജീവനാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പല അർത്ഥത്തിലും, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്."

Save Soil Banner

ആരാണ് മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കുക?

Tree

1990-കൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇലകൾ നിറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ തണലിൽ ആളുകൾ കണ്ണടച്ച് ഇരുന്നു. അതിനു തൊട്ട് മുമ്പ്, അവർ സൂര്യന്റെ എല്ലാ തീക്ഷണതയെയും അനുഭവിച്ച്, വരണ്ടുണങ്ങിയ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഇരുന്നു. ഇപ്പോൾ,പച്ചമരത്തണലിൽ, തണുത്ത കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ, അവർ മരത്തിന്റെ അനുഭൂതിയും അനുഗ്രഹവും ഐശ്വര്യവും തിരിച്ചറിയുന്നു.

സദ്ഗുരു അവരെ ഒരു ആന്തരിക പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിച്ചു,മരവുമായുള്ള ശ്വാസത്തിന്റെ കൈമാറ്റം, മരം പുറന്തള്ളുന്ന ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്നത് അവർ അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവരുടെ ശ്വസനത്തിൻ്റെ പകുതിയും അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ അവർ അനുഭവപരമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു."ഏറ്റവും ദുഷ്‌കരമായ ഭൂപ്രദേശം" എന്ന് സദ്ഗുരു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരങ്ങൾ നടാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അത്. നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ, നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി വന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരിലൂടെയാണ്.

What began with a few thousand volunteers in the 1990s in the form of Vanashree, an eco-drive aimed at greening the Velliangiri Hills, soon grew into Project GreenHands, a large state-wide campaign with millions of volunteers across Tamil Nadu in the first decade of 2000s. In 2017, when Sadhguru led the incredible Rally for Rivers, it snowballed into the largest environmental movement on the planet supported by 162 million Indians, further leading to intense on-ground activity with the extremely hands-on, proof-of-concept project Cauvery Calling. Now, it will include billions of global citizens in an unprecedented movement to create a Conscious Planet and Save Soil. Sadhguru’s mission to reach 4 billion people on Earth has been the product of three decades of work and evolution.

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർണായക വശങ്ങളിലൊന്ന് അത് എത്ര എണ്ണം ആളുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നതായിരുന്നു. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നിലവാരവും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, കർഷകർ, സ്കൂളുകൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എന്നിവരുടെയെല്ലാം കൂട്ടായ്മയോടെ, ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ നദീതട നയം രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ, ലോക നേതാക്കൾ, സർക്കാരുകൾ എന്നിവരോടൊപ്പമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തിവരുന്നത്.

ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഭാവിക്കും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത സ്ഥിരീകരിക്കാനും ഒരേ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കാനും മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ ലോകത്തെയും പൗരന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തീവ്രമായ ശ്രമം. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻഗണനാ വിഷയം ആയാൽ, മണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ദീർഘകാലത്തിലുള്ള നയ മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഗവൺമെന്റുകളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. വ്യവസായങ്ങളും സംഘടനകളും വ്യക്തികളും സർക്കാരുകളും മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പരിഗണന നൽകുമ്പോഴാണ് ഈ പരിശ്രമം ഫലം കാണുന്നത്.

green head ൽ നിന്ന് green hand ലൂടെ green heart ലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണിത്. അപ്പോൾ ആരാണ് മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? "നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും

നമുക്ക് അത് സാധ്യമാക്കാം!

Hands-with-mud

നമുക്ക് അത് സാധ്യമാക്കാം

ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കുക
footerLogo

മണ്ണ്

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ

ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും