മണ്ണ് പരിപാടികള്‍പിന്തുണക്കുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച്
ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കുക
Background

മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ ടൂൾകിറ്റ്

A collection of videos, letters, social media posts, images, merchandise designs, and other resources you can use to spread the message. Please find print assets like flyers, brochures, post cards and other materials under the downloads tab. Please print, reuse, and recycle responsibly. Stay tuned for more updates.

ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി പങ്കുവയ്ക്കുക.

#SaveSoil

# മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ

ഉപയോഗിക്കൂ

പ്രൊഫൈലുകൾ ടാഗ് ചെയ്യുക

  • ട്വിറ്റർ :

    @cpsavesoil @SadhguruJV

  • ഫേസ്ബുക്:

    @consciousplanetmovement @Sadhguru

  • ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും യൂട്യൂബും :

    @ConsciousPlanet @Sadhguru

ഭക്ഷണത്തിലും മണ്ണിലും പോഷകങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം ലോകജനസംഖ്യയുടെ 60%ത്തിലും ഇരുമ്പ് പോലുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ കുറവുണ്ട്. (TIME, 2012) #SaveSoil savesoil.org

Download

ഒരു ടീസ്പൂൺ മണ്ണിൽ ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (പ്രകൃതി വിദ്യാഭ്യാസ വിജ്ഞാനം, 2013) #SaveSoil savesoil.org

മണ്ണിലെ കാർബൺ വെറും 0.4% വർദ്ധിച്ചാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപ്പാദനം ഓരോ വർഷവും 1.3% നിരക്കിൽ വർദ്ധിക്കും. (മണ്ണും കൃഷിയും ഗവേഷണം, 2019) #SaveSoil savesoil.org

ജൈവാംശത്തിന്റെ 1% വർദ്ധന ആറ് ഇഞ്ച് കനമുള്ള മേൽ മണ്ണിൽ, ഒരു ഏക്കറിൽ ഏകദേശം 20,000 ഗാലൻ അധിക ജലം ഉൾകൊള്ളിക്കുന്നു ..(USDA NRCS, 2016) #SaveSoil savesoil.org

ഭൂമിയിലെ ആകെ ജീവജാലങ്ങളുടെ കാൽ ഭാഗത്തിനും മണ്ണ് സ്വഗൃഹമാണ് (European Union, 2010) #SaveSoil savesoil.org

കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണിനേക്കാൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചലനത്തെ കുറിച്ചാണ്.- ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി #SaveSoil savesoil.org

ഒരു ഗ്രാം ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണിൽ 10 കോടി മുതൽ 100 കോടി വരെ ബാക്ടീരിയകളും 100,000 മുതൽ 10ലക്ഷം വരെ ഫംഗസുകളും കണ്ടെത്താനാകും, ഇത് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനും സഹായകമാണ്. (യുഎൻ പരിസ്ഥിതി, 2019) #SaveSoil savesoil.org

ലോകത്തിലെ 90% കൃഷിയുടെയും ജലസ്രോതസ്സ് മണ്ണാണ്. (FAO, 2017) #SaveSoil savesoil.org

Social Media Tutorials

Beginner

Intermediate

Ambassador

നമുക്ക് അത് സാധ്യമാക്കാം

ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കുക
footerLogo

മണ്ണ്

© 2022 പ്രബുദ്ധഭൂമി,2022 Conscious Planet-ൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്

സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ

ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും