மண்நிகழ்ச்சிகள்ஆதரவாளர்கள்மேலும் தெரிந்துகொள்ள
செயல்படுவோம்
Sadhguru on motorcycle with Save Soil sign, alongside child
Sadhguru on motorcycle with Save Soil sign, alongside child

மண் காக்க ஒரு பயணம்

100-நாள் மோட்டார்சைக்கிள் பயணம்,
இங்கிலாந்திலிருந்து இந்தியா வரை.
27 Countries, 30,000 km.

இங்கிலாந்திலிருந்து இந்தியா வரையிலான பயணம்


Birmingham
Hyderabad
Kurnool
Bengaluru
Mysuru
Coimbatore

நேரலை நிகழ்ச்சிகள்

Watch all events with Sadhguru from the journey here. Please click on the playlist icon on the top right corner of the video to open the playlist.

Journey Highlights

Coimbatore

June 21, 2022

நிகழ்ச்சியைக் காணுங்கள்

நாம் இதனை நிகழச்செய்வோம்!

செயல்படுவோம்
footerLogo

மண்

© 2022 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacy Policy

Terms & Conditions