தலைவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதுங்கள்

தொடங்குங்கள்
மண்ஆதரவாளர்கள்மேலும் தெரிந்துகொள்ள
செயல்படுவோம்
Header-Banner
Header-Banner
Intro-Banner

52%

விவசாய மண் ஏற்கனவே வளமிழந்துவிட்டது

ஏன் மண்ணைக் காக்க வேண்டும்?

மண் காப்போம் என்பது சத்குரு அவர்களால் துவங்கப்பட்டுள்ள உலகளாவிய இயக்கம். இவ்வியக்கம், உலகெங்குமுள்ள மக்களை மண் ஆரோக்கியத்திற்காக ஒன்றுகூடி குரல்கொடுக்க ஊக்கப்படுத்துகிறது, விவசாய மண்ணில் கரிமச்சத்தை அதிகரிக்க தேசிய அளவிலான கொள்கைகள் உருவாக்கவும் செயல்படவும் அனைத்து தேசத் தலைவர்களுக்கும் துணைநிற்கிறது.

மண் காப்போம் செய்தி

Sadhguru
காணொளி
சத்குரு பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

மண் காப்போம் இயக்கம், யோகி, ஞானி மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையுடைய சத்குரு அவர்களால் துவங்கப்பட்டுள்ளது.

UNCCD partners with the Save Soil movement and invites Sadhguru to UNCCD’s COP15

The Save Soil manifesto will be presented at UNCCD’s COP15, convening in Abidjan in May 2022

Learn More

The 4 per 1000 Initiative, launched by France at COP21, signs MoU in Paris

Paul Luu, Executive Secretary, commits to cooperate in achieving our objective of creating a healthier soil.

Learn More

UN Climate Change is on board to Save Soil

Ovais Sarmad, Deputy Executive Secretary, UNFCCC, welcomes Sadhguru and supports concrete on-the-ground implementation.

Learn More

UNEP - Faith for Earth partners with #SaveSoil & applauds the progress made

Dr. Iyad Abumoghli, Founder and Director, UNEP - Faith for Earth expresses his support.

Learn More

UN WFP India signed Soil Health MoU

The United Nations World Food Programme commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

IUCN proudly supports the Save Soil movement

Stewart Maginnis, Deputy Director General, expresses support at UN Geneva.

Learn More

FAO welcomes the Save Soil movement

Maria Helena Semedo, Deputy Director General of the Food and Agriculture Organization expresses support.

Learn More

WHO is on board to Save Soil

Dr. Naoko Yamamoto, Assistant Director-General, WHO expresses support and is looking forward to work together.

Learn More

Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) joins Save Soil

Dr. Rattan Lal, Director, C-MASC & IICA join forces to raise global awareness of the importance of soil health.

Learn More

54 Commonwealth Nations pledge their support

Honorable Baroness Patricia Scotland, Secretary-General, The Commonwealth of Nations expresses support.

Learn More

European Union is on board to Save Soil

European Parliament, Antonio Tajani, Former President & current MP expresses support.

Learn More

European Agriculture is on board to Save Soil

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of European Agriculture Commissioner supports the #SaveSoil Movement.

Learn More

Europe India Business council is on board to Save Soil

Europe India Business council offers a token of appreciation for raising the awareness in European Union

Learn More

Azerbaijan signed Soil Health MoU

Sarvan Jafarov, Deputy Minister of Agriculture commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

Romania is on board to Save Soil

Adrian-Ionuț Chesnoiu, Minister of Agriculture & Rural Development supports to restore & safeguard soil

Learn More

'Germany' brings Save Soil movement to its students

Federal Ministry of Education & Research promotes Save Soil a global exhibition or art, poetry, and more!

Learn More

Muslim World League embraces Sadhguru and the Save Soil movement

H.E. Dr. Al-Issa, Secretary General of Muslim World League express support and love.

Learn More

United Arab Emirates signed Soil Health MoU

Learn More

'Czech Republic' is on board to Save Soil

Radek Lanč, Deputy Minister of Agriculture and Eva Volfová, Deputy Minister of Environment express support.

Learn More

'Slovakia' is on board to Save Soil

Deputy Minister of Agriculture of Slovakia, Martin Kovac and Member of Parliament Romana Tabak express support.

Learn More

Bulgaria is on board to Save Soil

Borislav Sandov, Deputy Prime Minister for Climate policies & Minister of Environment & Water expresses support.

Learn More

Italy is on board to Save Soil

Francesco Battistoni, Deputy Minister of Agriculture expresses support to Save Soil.

Learn More

'The Vatican' is on board to Save Soil

Offices of the Secretariat of State and the Dicastery for Promoting Integral Human Development express support.

Learn More

'Antigua & Barbuda' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Gaston Browne commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'Barbados' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Mia Mottley envisions a safe future by committing to Save Soil.

Learn More

'Republic of Suriname' is on board to Save Soil

Honorable President, Chandrikapersad Santokhi invites Sadhguru to sign MoU.

Learn More

'Dominica' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Roosevelt Skerrit commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Lucia' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Philip J. Pierre commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Kitts and Nevis' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Timothy Harris commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

'Guyana' signed Soil Health MoU

Honorable President Dr. Mohamed Irfaan Ali, extends his wholehearted support to institute soil-friendly policies.

Learn More

Washington, DC signs Proclamation for Save Soil Day

Muriel Bowser, The Mayor of Washington, DC declares that every March 21 henceforth, be proclaimed as 'Save Soil Day'

Austin, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Steve Adler, Mayor of the City of Austin, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

San Diego, California signs Proclamation for Save Soil Day

Todd Gloria, Mayor of the City of San Diego, California, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Milwaukee , Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Cavaliar Johnson, Mayor of the City of Milwaukee , Wisconsin proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Edison, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Sam Joshi, Mayor of Township of Edison, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Baltimore, MD signs Proclamation for Save Soil Day

Brandon M Scott, Mayor of the City of Baltimore, Maryland, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Robbinsville, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Dave Fried, Mayor of Township of Robbinsville, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Monroe, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Township of Monroe, New Jersey proclaims March 21st as 'Save Soil Day'.

Cambridge, Massachusetts signs Proclamation to Support Save Soil

Sumbul Siddiqui, Mayor of the City of Cambridge, Massachusetts proclaims support for the Save Soil movement

Durham, NC signs Proclamation for Save Soil Day

Elaine M. O’Neal, Mayor of the City of Durham, North Carolina, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Reynoldburg, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Joe Begeny, Mayor of the City of Reynoldburg, Ohio, proclaims June 13, 2022 as 'Save Soil Day'

Sugar Land, Texas recognizes the Save Soil movement

Joe Zimmerman, Mayor of the City of Sugar Land, Texas provides certificate of recognition for the Save Soil movement

Missouri City, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Robin J Elackatt, Mayor of the City of Missouri City, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Tempe, Arizona signs Proclamation for Save Soil Month

Corey Woods, Mayor of the City of Tempe, Arizona, proclaims June 2022 as 'Save Soil Month'

Cedar Park (North Austin) signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Penniman-Morin, Mayor of the City of Cedar Park, Texas, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Appleton, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Jacob Woodford, Mayor of the City of Appleton, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Broadview Heights, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Samuel J Alai, Mayor of City of Broadview Heights, Ohio, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Kenosha, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

John M. Antaramian, Mayor of the City of Kenosha, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Sun Prairie, Wisconsin, signs Proclamation for Save Soil Day

Paul Esser, Mayor of City of Sun Prairie, Wisconsin, proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Charlotte, NC, signs Proclamation for Save Soil Week

Viola Alexander Lyles, Mayor of Charlotte, NC, proclaims June 20 - 26 as 'Save Soil Week'

Cambridge, Massachusetts support the Conscious Planet - Save Soil movement

Sumbul Siddiqui, Mayor of Cambridge, Massachusetts recognize and support Conscious Planet - Save Soil movement

Calgary, Alberta signs Proclamation for Save Soil Day

Jyoti Gondek, Mayor of Calgary, Alberta proclaims March 21,2023 as Save Soil Day

Indianapolis, Indiana signs Proclamation for Save Soil Day

Joseph H.Hogsett, Mayor of Indianapolis, Indiana proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Edmonton, Alberta - Canada recognised Save Soil Movement

Amarjeet Sohi, Mayor of the Edmonton, Alberta in Canada recognized Save Soil Movement

Cincinnati, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Aftab Pureval, Mayor of Cincinnati, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Philadephia, PA signs proclamation for Save Soil Day

James F. Kenney, Mayor of the City of Philadelphia, Pennsylvania proclaims March 21, 2023 as 'Save Soil Day'

Woodstock, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Jerry Acchione, Mayor of Woodstock, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

North Ridgeville, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Kevin Korkoran, Mayor of North Ridgeville, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Solon, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Edward H. Kraus, Mayor of Solon, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Aurora, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Ann Womer Benjamin, Mayor of Aurora, Ohio proclaims March 21, 2022 as Save Soil Day

Lorain, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Jack W. Bradley, Mayor of Lorain, Ohio proclaims arch 21, 2022 to June 21st 2022 as Save Soil Day

Sheffield Village, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

John D. Hunter, Mayor of Sheffield Village, Ohio proclaims March 21, 2022 to June 21st 2022 as Save Soil Day

Lemon Grove, California signs Proclamation for Save Soil Day

Racquel Vasquez, Mayor of Lemon Grove, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Brampton, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Patrick Brown, Mayor of Brampton, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Oakville, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Rob Burton, Mayor of Oakville, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Sarasota, Florida signs Proclamation for Save Soil Day

Kyle S. Battie, Mayor of Sarasota, Florida proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Nashua, New Hampshire signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Donchess, Mayor of Nashua, New Hampshire proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Rainier, Oregon signs Proclamation for Save Soil Day

Jerry Cole, Mayor of Cincinnati, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Blue Ash, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Marc Sirkin, Mayor of Blue Ash, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

St. Helens, Oregon signs Proclamation for Save Soil Day

Rick Scholl, Mayor of CSt. Helens, Oregon proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Town of Ajax, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Shaun Collier, Mayor of Town of Ajax, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Markham, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Frank Scarpirti, Mayor of Markham, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Niagara Falls, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

James M. Diodati, Mayor of Niagara Falls, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Whitby, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Aftab Pureval, Mayor of Whitby, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Pickering, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Kevin Ashe, Mayor of Pickering, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Carmel, Indiana signs Proclamation for Save Soil Day

James Brainard, Mayor of Carmel, Indiana proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Municipality of Clarington, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Adrian Foster, Mayor of Municipality of Clarington, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

London, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Josh Morgan, Mayor of London, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Virginia Beach, Virginia signs Proclamation for Save Soil Day

Robert M. Dyer, Mayor of Virginia Beach, Virginia proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Township of Essa, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Township of Essa, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Monroe Township, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Monroe Township, New Jersey proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

San Ramon, California signs Proclamation for Save Soil Day

Mark Armstrong, Mayor of San Ramon, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Dublin, California signs Proclamation for Save Soil Day

Kashef Qaadri, Council Member of Dublin, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Bradenton, Florida signs Proclamation for Save Soil Day

Gene Brown, Mayor of Bradenton, Florida proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Morrisville, North Carolina signs Proclamation for Save Soil Day

TJ Cawley, Mayor of Morrisville, North Carolina proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

UNCCD partners with the Save Soil movement and invites Sadhguru to UNCCD’s COP15

The Save Soil manifesto will be presented at UNCCD’s COP15, convening in Abidjan in May 2022

Learn More

The 4 per 1000 Initiative, launched by France at COP21, signs MoU in Paris

Paul Luu, Executive Secretary, commits to cooperate in achieving our objective of creating a healthier soil.

Learn More

UN Climate Change is on board to Save Soil

Ovais Sarmad, Deputy Executive Secretary, UNFCCC, welcomes Sadhguru and supports concrete on-the-ground implementation.

Learn More

UNEP - Faith for Earth partners with #SaveSoil & applauds the progress made

Dr. Iyad Abumoghli, Founder and Director, UNEP - Faith for Earth expresses his support.

Learn More

UN WFP India signed Soil Health MoU

The United Nations World Food Programme commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

IUCN proudly supports the Save Soil movement

Stewart Maginnis, Deputy Director General, expresses support at UN Geneva.

Learn More

FAO welcomes the Save Soil movement

Maria Helena Semedo, Deputy Director General of the Food and Agriculture Organization expresses support.

Learn More

WHO is on board to Save Soil

Dr. Naoko Yamamoto, Assistant Director-General, WHO expresses support and is looking forward to work together.

Learn More

Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) joins Save Soil

Dr. Rattan Lal, Director, C-MASC & IICA join forces to raise global awareness of the importance of soil health.

Learn More

54 Commonwealth Nations pledge their support

Honorable Baroness Patricia Scotland, Secretary-General, The Commonwealth of Nations expresses support.

Learn More

European Union is on board to Save Soil

European Parliament, Antonio Tajani, Former President & current MP expresses support.

Learn More

European Agriculture is on board to Save Soil

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of European Agriculture Commissioner supports the #SaveSoil Movement.

Learn More

Europe India Business council is on board to Save Soil

Europe India Business council offers a token of appreciation for raising the awareness in European Union

Learn More

Azerbaijan signed Soil Health MoU

Sarvan Jafarov, Deputy Minister of Agriculture commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

Romania is on board to Save Soil

Adrian-Ionuț Chesnoiu, Minister of Agriculture & Rural Development supports to restore & safeguard soil

Learn More

'Germany' brings Save Soil movement to its students

Federal Ministry of Education & Research promotes Save Soil a global exhibition or art, poetry, and more!

Learn More

Muslim World League embraces Sadhguru and the Save Soil movement

H.E. Dr. Al-Issa, Secretary General of Muslim World League express support and love.

Learn More

United Arab Emirates signed Soil Health MoU

Learn More

'Czech Republic' is on board to Save Soil

Radek Lanč, Deputy Minister of Agriculture and Eva Volfová, Deputy Minister of Environment express support.

Learn More

'Slovakia' is on board to Save Soil

Deputy Minister of Agriculture of Slovakia, Martin Kovac and Member of Parliament Romana Tabak express support.

Learn More

Bulgaria is on board to Save Soil

Borislav Sandov, Deputy Prime Minister for Climate policies & Minister of Environment & Water expresses support.

Learn More

Italy is on board to Save Soil

Francesco Battistoni, Deputy Minister of Agriculture expresses support to Save Soil.

Learn More

'The Vatican' is on board to Save Soil

Offices of the Secretariat of State and the Dicastery for Promoting Integral Human Development express support.

Learn More

'Antigua & Barbuda' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Gaston Browne commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'Barbados' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Mia Mottley envisions a safe future by committing to Save Soil.

Learn More

'Republic of Suriname' is on board to Save Soil

Honorable President, Chandrikapersad Santokhi invites Sadhguru to sign MoU.

Learn More

'Dominica' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Roosevelt Skerrit commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Lucia' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Philip J. Pierre commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Kitts and Nevis' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Timothy Harris commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

'Guyana' signed Soil Health MoU

Honorable President Dr. Mohamed Irfaan Ali, extends his wholehearted support to institute soil-friendly policies.

Learn More

Washington, DC signs Proclamation for Save Soil Day

Muriel Bowser, The Mayor of Washington, DC declares that every March 21 henceforth, be proclaimed as 'Save Soil Day'

Austin, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Steve Adler, Mayor of the City of Austin, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

San Diego, California signs Proclamation for Save Soil Day

Todd Gloria, Mayor of the City of San Diego, California, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Milwaukee , Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Cavaliar Johnson, Mayor of the City of Milwaukee , Wisconsin proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Edison, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Sam Joshi, Mayor of Township of Edison, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Baltimore, MD signs Proclamation for Save Soil Day

Brandon M Scott, Mayor of the City of Baltimore, Maryland, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Robbinsville, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Dave Fried, Mayor of Township of Robbinsville, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Monroe, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Township of Monroe, New Jersey proclaims March 21st as 'Save Soil Day'.

Cambridge, Massachusetts signs Proclamation to Support Save Soil

Sumbul Siddiqui, Mayor of the City of Cambridge, Massachusetts proclaims support for the Save Soil movement

Durham, NC signs Proclamation for Save Soil Day

Elaine M. O’Neal, Mayor of the City of Durham, North Carolina, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Reynoldburg, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Joe Begeny, Mayor of the City of Reynoldburg, Ohio, proclaims June 13, 2022 as 'Save Soil Day'

Sugar Land, Texas recognizes the Save Soil movement

Joe Zimmerman, Mayor of the City of Sugar Land, Texas provides certificate of recognition for the Save Soil movement

Missouri City, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Robin J Elackatt, Mayor of the City of Missouri City, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Tempe, Arizona signs Proclamation for Save Soil Month

Corey Woods, Mayor of the City of Tempe, Arizona, proclaims June 2022 as 'Save Soil Month'

Cedar Park (North Austin) signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Penniman-Morin, Mayor of the City of Cedar Park, Texas, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Appleton, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Jacob Woodford, Mayor of the City of Appleton, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Broadview Heights, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Samuel J Alai, Mayor of City of Broadview Heights, Ohio, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Kenosha, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

John M. Antaramian, Mayor of the City of Kenosha, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Sun Prairie, Wisconsin, signs Proclamation for Save Soil Day

Paul Esser, Mayor of City of Sun Prairie, Wisconsin, proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Charlotte, NC, signs Proclamation for Save Soil Week

Viola Alexander Lyles, Mayor of Charlotte, NC, proclaims June 20 - 26 as 'Save Soil Week'

Cambridge, Massachusetts support the Conscious Planet - Save Soil movement

Sumbul Siddiqui, Mayor of Cambridge, Massachusetts recognize and support Conscious Planet - Save Soil movement

Calgary, Alberta signs Proclamation for Save Soil Day

Jyoti Gondek, Mayor of Calgary, Alberta proclaims March 21,2023 as Save Soil Day

Indianapolis, Indiana signs Proclamation for Save Soil Day

Joseph H.Hogsett, Mayor of Indianapolis, Indiana proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Edmonton, Alberta - Canada recognised Save Soil Movement

Amarjeet Sohi, Mayor of the Edmonton, Alberta in Canada recognized Save Soil Movement

Cincinnati, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Aftab Pureval, Mayor of Cincinnati, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Philadephia, PA signs proclamation for Save Soil Day

James F. Kenney, Mayor of the City of Philadelphia, Pennsylvania proclaims March 21, 2023 as 'Save Soil Day'

Woodstock, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Jerry Acchione, Mayor of Woodstock, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

North Ridgeville, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Kevin Korkoran, Mayor of North Ridgeville, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Solon, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Edward H. Kraus, Mayor of Solon, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Aurora, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Ann Womer Benjamin, Mayor of Aurora, Ohio proclaims March 21, 2022 as Save Soil Day

Lorain, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Jack W. Bradley, Mayor of Lorain, Ohio proclaims arch 21, 2022 to June 21st 2022 as Save Soil Day

Sheffield Village, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

John D. Hunter, Mayor of Sheffield Village, Ohio proclaims March 21, 2022 to June 21st 2022 as Save Soil Day

Lemon Grove, California signs Proclamation for Save Soil Day

Racquel Vasquez, Mayor of Lemon Grove, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Brampton, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Patrick Brown, Mayor of Brampton, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Oakville, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Rob Burton, Mayor of Oakville, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Sarasota, Florida signs Proclamation for Save Soil Day

Kyle S. Battie, Mayor of Sarasota, Florida proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Nashua, New Hampshire signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Donchess, Mayor of Nashua, New Hampshire proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Rainier, Oregon signs Proclamation for Save Soil Day

Jerry Cole, Mayor of Cincinnati, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Blue Ash, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Marc Sirkin, Mayor of Blue Ash, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

St. Helens, Oregon signs Proclamation for Save Soil Day

Rick Scholl, Mayor of CSt. Helens, Oregon proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Town of Ajax, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Shaun Collier, Mayor of Town of Ajax, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Markham, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Frank Scarpirti, Mayor of Markham, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Niagara Falls, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

James M. Diodati, Mayor of Niagara Falls, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Whitby, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Aftab Pureval, Mayor of Whitby, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Pickering, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Kevin Ashe, Mayor of Pickering, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Carmel, Indiana signs Proclamation for Save Soil Day

James Brainard, Mayor of Carmel, Indiana proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Municipality of Clarington, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Adrian Foster, Mayor of Municipality of Clarington, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

London, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Josh Morgan, Mayor of London, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Virginia Beach, Virginia signs Proclamation for Save Soil Day

Robert M. Dyer, Mayor of Virginia Beach, Virginia proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Township of Essa, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Township of Essa, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Monroe Township, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Monroe Township, New Jersey proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

San Ramon, California signs Proclamation for Save Soil Day

Mark Armstrong, Mayor of San Ramon, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Dublin, California signs Proclamation for Save Soil Day

Kashef Qaadri, Council Member of Dublin, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Bradenton, Florida signs Proclamation for Save Soil Day

Gene Brown, Mayor of Bradenton, Florida proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Morrisville, North Carolina signs Proclamation for Save Soil Day

TJ Cawley, Mayor of Morrisville, North Carolina proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

UNCCD partners with the Save Soil movement and invites Sadhguru to UNCCD’s COP15

The Save Soil manifesto will be presented at UNCCD’s COP15, convening in Abidjan in May 2022

Learn More

The 4 per 1000 Initiative, launched by France at COP21, signs MoU in Paris

Paul Luu, Executive Secretary, commits to cooperate in achieving our objective of creating a healthier soil.

Learn More

UN Climate Change is on board to Save Soil

Ovais Sarmad, Deputy Executive Secretary, UNFCCC, welcomes Sadhguru and supports concrete on-the-ground implementation.

Learn More

UNEP - Faith for Earth partners with #SaveSoil & applauds the progress made

Dr. Iyad Abumoghli, Founder and Director, UNEP - Faith for Earth expresses his support.

Learn More

UN WFP India signed Soil Health MoU

The United Nations World Food Programme commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

IUCN proudly supports the Save Soil movement

Stewart Maginnis, Deputy Director General, expresses support at UN Geneva.

Learn More

FAO welcomes the Save Soil movement

Maria Helena Semedo, Deputy Director General of the Food and Agriculture Organization expresses support.

Learn More

WHO is on board to Save Soil

Dr. Naoko Yamamoto, Assistant Director-General, WHO expresses support and is looking forward to work together.

Learn More

Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) joins Save Soil

Dr. Rattan Lal, Director, C-MASC & IICA join forces to raise global awareness of the importance of soil health.

Learn More

54 Commonwealth Nations pledge their support

Honorable Baroness Patricia Scotland, Secretary-General, The Commonwealth of Nations expresses support.

Learn More

European Union is on board to Save Soil

European Parliament, Antonio Tajani, Former President & current MP expresses support.

Learn More

European Agriculture is on board to Save Soil

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of European Agriculture Commissioner supports the #SaveSoil Movement.

Learn More

Europe India Business council is on board to Save Soil

Europe India Business council offers a token of appreciation for raising the awareness in European Union

Learn More

Azerbaijan signed Soil Health MoU

Sarvan Jafarov, Deputy Minister of Agriculture commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

Romania is on board to Save Soil

Adrian-Ionuț Chesnoiu, Minister of Agriculture & Rural Development supports to restore & safeguard soil

Learn More

'Germany' brings Save Soil movement to its students

Federal Ministry of Education & Research promotes Save Soil a global exhibition or art, poetry, and more!

Learn More

Muslim World League embraces Sadhguru and the Save Soil movement

H.E. Dr. Al-Issa, Secretary General of Muslim World League express support and love.

Learn More

United Arab Emirates signed Soil Health MoU

Learn More

'Czech Republic' is on board to Save Soil

Radek Lanč, Deputy Minister of Agriculture and Eva Volfová, Deputy Minister of Environment express support.

Learn More

'Slovakia' is on board to Save Soil

Deputy Minister of Agriculture of Slovakia, Martin Kovac and Member of Parliament Romana Tabak express support.

Learn More

Bulgaria is on board to Save Soil

Borislav Sandov, Deputy Prime Minister for Climate policies & Minister of Environment & Water expresses support.

Learn More

Italy is on board to Save Soil

Francesco Battistoni, Deputy Minister of Agriculture expresses support to Save Soil.

Learn More

'The Vatican' is on board to Save Soil

Offices of the Secretariat of State and the Dicastery for Promoting Integral Human Development express support.

Learn More

'Antigua & Barbuda' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Gaston Browne commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'Barbados' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Mia Mottley envisions a safe future by committing to Save Soil.

Learn More

'Republic of Suriname' is on board to Save Soil

Honorable President, Chandrikapersad Santokhi invites Sadhguru to sign MoU.

Learn More

'Dominica' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Roosevelt Skerrit commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Lucia' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Philip J. Pierre commits to enact policies that restore and safeguard soil.

Learn More

'St. Kitts and Nevis' signed Soil Health MoU

Honorable Prime Minister, Timothy Harris commits to enact policies that restore & safeguard soil.

Learn More

'Guyana' signed Soil Health MoU

Honorable President Dr. Mohamed Irfaan Ali, extends his wholehearted support to institute soil-friendly policies.

Learn More

Washington, DC signs Proclamation for Save Soil Day

Muriel Bowser, The Mayor of Washington, DC declares that every March 21 henceforth, be proclaimed as 'Save Soil Day'

Austin, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Steve Adler, Mayor of the City of Austin, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

San Diego, California signs Proclamation for Save Soil Day

Todd Gloria, Mayor of the City of San Diego, California, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Milwaukee , Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Cavaliar Johnson, Mayor of the City of Milwaukee , Wisconsin proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Edison, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Sam Joshi, Mayor of Township of Edison, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Baltimore, MD signs Proclamation for Save Soil Day

Brandon M Scott, Mayor of the City of Baltimore, Maryland, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Robbinsville, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Dave Fried, Mayor of Township of Robbinsville, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Monroe, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Township of Monroe, New Jersey proclaims March 21st as 'Save Soil Day'.

Cambridge, Massachusetts signs Proclamation to Support Save Soil

Sumbul Siddiqui, Mayor of the City of Cambridge, Massachusetts proclaims support for the Save Soil movement

Durham, NC signs Proclamation for Save Soil Day

Elaine M. O’Neal, Mayor of the City of Durham, North Carolina, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Reynoldburg, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Joe Begeny, Mayor of the City of Reynoldburg, Ohio, proclaims June 13, 2022 as 'Save Soil Day'

Sugar Land, Texas recognizes the Save Soil movement

Joe Zimmerman, Mayor of the City of Sugar Land, Texas provides certificate of recognition for the Save Soil movement

Missouri City, Texas signs Proclamation for Save Soil Day

Robin J Elackatt, Mayor of the City of Missouri City, Texas, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Tempe, Arizona signs Proclamation for Save Soil Month

Corey Woods, Mayor of the City of Tempe, Arizona, proclaims June 2022 as 'Save Soil Month'

Cedar Park (North Austin) signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Penniman-Morin, Mayor of the City of Cedar Park, Texas, proclaims June 18, 2022 as 'Save Soil Day'

Appleton, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

Jacob Woodford, Mayor of the City of Appleton, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Broadview Heights, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Samuel J Alai, Mayor of City of Broadview Heights, Ohio, New Jersey proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Kenosha, Wisconsin signs Proclamation for Save Soil Day

John M. Antaramian, Mayor of the City of Kenosha, Wisconsin, proclaims June 21, 2022 as 'Save Soil Day'

Sun Prairie, Wisconsin, signs Proclamation for Save Soil Day

Paul Esser, Mayor of City of Sun Prairie, Wisconsin, proclaims March 21 as 'Save Soil Day'

Charlotte, NC, signs Proclamation for Save Soil Week

Viola Alexander Lyles, Mayor of Charlotte, NC, proclaims June 20 - 26 as 'Save Soil Week'

Cambridge, Massachusetts support the Conscious Planet - Save Soil movement

Sumbul Siddiqui, Mayor of Cambridge, Massachusetts recognize and support Conscious Planet - Save Soil movement

Calgary, Alberta signs Proclamation for Save Soil Day

Jyoti Gondek, Mayor of Calgary, Alberta proclaims March 21,2023 as Save Soil Day

Indianapolis, Indiana signs Proclamation for Save Soil Day

Joseph H.Hogsett, Mayor of Indianapolis, Indiana proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Edmonton, Alberta - Canada recognised Save Soil Movement

Amarjeet Sohi, Mayor of the Edmonton, Alberta in Canada recognized Save Soil Movement

Cincinnati, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Aftab Pureval, Mayor of Cincinnati, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Philadephia, PA signs proclamation for Save Soil Day

James F. Kenney, Mayor of the City of Philadelphia, Pennsylvania proclaims March 21, 2023 as 'Save Soil Day'

Woodstock, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Jerry Acchione, Mayor of Woodstock, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

North Ridgeville, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Kevin Korkoran, Mayor of North Ridgeville, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Solon, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Edward H. Kraus, Mayor of Solon, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Aurora, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Ann Womer Benjamin, Mayor of Aurora, Ohio proclaims March 21, 2022 as Save Soil Day

Lorain, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Jack W. Bradley, Mayor of Lorain, Ohio proclaims arch 21, 2022 to June 21st 2022 as Save Soil Day

Sheffield Village, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

John D. Hunter, Mayor of Sheffield Village, Ohio proclaims March 21, 2022 to June 21st 2022 as Save Soil Day

Lemon Grove, California signs Proclamation for Save Soil Day

Racquel Vasquez, Mayor of Lemon Grove, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Brampton, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Patrick Brown, Mayor of Brampton, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Oakville, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Rob Burton, Mayor of Oakville, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Sarasota, Florida signs Proclamation for Save Soil Day

Kyle S. Battie, Mayor of Sarasota, Florida proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Nashua, New Hampshire signs Proclamation for Save Soil Day

Jim Donchess, Mayor of Nashua, New Hampshire proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Rainier, Oregon signs Proclamation for Save Soil Day

Jerry Cole, Mayor of Cincinnati, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Blue Ash, Ohio signs Proclamation for Save Soil Day

Marc Sirkin, Mayor of Blue Ash, Ohio proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

St. Helens, Oregon signs Proclamation for Save Soil Day

Rick Scholl, Mayor of CSt. Helens, Oregon proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Town of Ajax, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Shaun Collier, Mayor of Town of Ajax, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Markham, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Frank Scarpirti, Mayor of Markham, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Niagara Falls, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

James M. Diodati, Mayor of Niagara Falls, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Whitby, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Aftab Pureval, Mayor of Whitby, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Pickering, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Kevin Ashe, Mayor of Pickering, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Carmel, Indiana signs Proclamation for Save Soil Day

James Brainard, Mayor of Carmel, Indiana proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Municipality of Clarington, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Adrian Foster, Mayor of Municipality of Clarington, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

London, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Josh Morgan, Mayor of London, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Virginia Beach, Virginia signs Proclamation for Save Soil Day

Robert M. Dyer, Mayor of Virginia Beach, Virginia proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Township of Essa, Ontario signs Proclamation for Save Soil Day

Township of Essa, Ontario proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Monroe Township, New Jersey signs Proclamation for Save Soil Day

Stephen Dalina, Mayor of Monroe Township, New Jersey proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

San Ramon, California signs Proclamation for Save Soil Day

Mark Armstrong, Mayor of San Ramon, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Dublin, California signs Proclamation for Save Soil Day

Kashef Qaadri, Council Member of Dublin, California proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Bradenton, Florida signs Proclamation for Save Soil Day

Gene Brown, Mayor of Bradenton, Florida proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

Morrisville, North Carolina signs Proclamation for Save Soil Day

TJ Cawley, Mayor of Morrisville, North Carolina proclaims March 21, 2023 as Save Soil Day

பிரச்சனை

கரிமச்சத்து பற்றாக்குறை மண்ணை மணலாக்குக்கிறது, அதன் விளைவுகள்:

Crisis

உணவுப் பிரச்சனை

இன்னும் 20 ஆண்டுகளில் உணவு உற்பத்தி 40% குறையும் என்று கணிக்கப்படுகிறது, ஆனால் மக்கள் தொகை 930 கோடியாக உயர்ந்திருக்கும்.

வளமில்லா மண், உணவில் ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் செய்துவிடும். இன்று காய்கறிகளிலும் பழங்களிலும் முன்பு இருந்ததைவிட 90% குறைவான ஊட்டச்சத்தே உள்ளது.

200 கோடி மக்கள் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையால் பலவித நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

Crisis

தண்ணீர் பற்றாக்குறை

வளமில்லா மண்ணால் தண்ணீரை உறிஞ்சி நீர்நிலைகளில் நீரோட்டத்தை சீர்படுத்த முடியாது.

மண் நீரைப் பிடித்துவைக்காவிட்டால், அதனால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை, வறட்சி மற்றும் வெள்ளம் ஏற்படமுடியும்.

கரிமப்பொருளால் அதன் எடையில் 90% எடைக்கு தண்ணீரை பிடித்துவைத்து, மெதுமெதுவாக வடியவிட முடியும். அடிக்கடி வறட்சி ஏற்படும் பகுதிகளுக்கு இது பெரிதும் உதவும்.

Crisis

பல்லுயிர்கள் அழிவு

தங்கள் வாழ்விடம் அழிந்துவருவதால் ஆண்டுதோறும் தோராயமாக 27,000 உயிர்வகைகள் அழிகின்றன என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள்.

இந்தப் பிரச்சனை எந்த அளவு பெரியது என்றால், 80% பூச்சிகள் அழிந்துவிட்டன.

பல்லுயிர்கள் அழிவது, அவற்றின் வாழ்விடமான மண்ணை மேலும் பாதித்து, மண்ணின் மீளுருவாக்கத்தைத் தடுக்கிறது.

Crisis

பருவநிலை மாற்றம்

மண்ணில் சேமிக்கப்படும் கார்பன், உயிருள்ள தாவரங்களால் சேமிக்கப்படுவதைவிட 3 மடங்கு அதிகமானது, காற்று மண்டலத்தில் சேமிக்கப்படுவதைவிட 2 மடங்கு அதிகமானது. அதாவது காற்றிலுள்ள கரிமத்தை தன்மயமாக்க மண்வளம் இன்றியமையாதது.

உலகத்தின் மண்ணுக்கு புத்துயிரூட்டவில்லை என்றால், அது 85,000 கோடி டன் கரியமில வாயுவை காற்று மண்டலத்திற்குள் வெளியேற்றும், இது கடந்த 30 ஆண்டுகளில் மனிதர்கள் வெளியேற்றியுள்ள அளவைவிட அதிகமானது.

Crisis

வாழ்வாதார இழப்பு

மண்வளம் அழிவதால் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தற்கொலை செய்கின்றனர்

உலகெங்கும் நிலவளம் அழிவதால், 74% ஏழை மக்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

மண்வளம் அழிவதால், உலகில் 10.6 லட்சம் கோடி அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான செலவு ஏற்படுகிறது என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

Crisis

மோதல்கள் & மக்கள் இடம்பெயர்தல்

மக்கள்தொகை அதிகரிப்பதும் உணவு மற்றும் தண்ணீர் பற்றக்குறையும், 2050ற்குள், 100 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களை வேறு பகுதிகளுக்கும் நாடுகளுக்கும் இடம்பெயரச்செய்யும்.

ஆப்பிரிக்காவில் 1990 முதல், 90 சதத்திற்கும் அதிகமான பெரிய போர்களுக்கும் மோதல்களுக்கும் நிலப் பிரச்சனைகள் முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளது.

பிரெஞ்சு புரட்சி முதல் அராப் ஸ்ப்ரிங் வரை பல போராட்டங்களுக்கு அதிகரித்துவரும் உணவுப்பதார்த்தங்களின் விலையும் ஒரு காரணமாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

மண்ணைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
Living-Soil-Banner
Living-Soil-Banner

உயிருள்ள மண்

தீர்வு
Leaf-Image

குறைந்தது 3-6% கரிமச்சத்தை மீண்டும் மண்ணிற்கு கொண்டுவர வேண்டும்

நிலத்தைத் தாவர நிழலின் கீழ் கொண்டுவந்து, இலைதளை கழிவுகள் மற்றும் விலங்குகளின் கழிவுகளைச் சேர்க்க வேண்டும்.

THREE PRONGED STRATEGY TO REVITALIZE AGRICULTURAL SOIL

Presented by Sadhguru at UNCCD COP 15

Organic-Matter

Incentivize farmers to increase organic matter.

Carbon-Credit

Make carbon credits accessible to farmers .

Preferential-Marketing

Preferential marketing for produce from soil with higher organic matter.

செழிப்பான உயிருள்ள மண், உயிர்வாழ அத்தியாவசியமானது.

திட்டம்

மண் ஆரோக்கியம்

ஒவ்வொரு தேசத்திலும், உறுதுணையான கொள்கைகள் அவசியம்

கொள்கைகள்

மக்களின் ஆதரவு அவசியம்

மக்கள் ஆதரவு

விழிப்புணர்வு வேண்டும்

கொள்கைகள் ஏன் முக்கியமாகின்றன?

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

செயல்

400 கோடி மக்களுக்கு இந்த செய்தியை சேர்த்திடுங்கள்,

உலக வாக்காளர்களில் 60%

Journey Taken

100 நாள் பைக் பயணம், இங்கிலாந்திலிருந்து இந்தியா வரை. 27 நாடுகள், 30,000 கி.மீ.

Sadhguru on motorcycle with Save Soil sign, alongside child
Sadhguru on motorcycle with Save Soil sign, alongside child
Map-banner

மண் காப்போம் பயணம்

காணொளி
பயணத்திலிருந்து சில காட்சிகள்
THE IMPACT
impact

World’s Largest People’s Movement

4 billion people reached

81 nations are in the process of framing soil policies.

691 events and interviews by Sadhguru

8970 media stories

50 iconic locations lit up for Save Soil

1150 corporates supported Save Soil

3 million children wrote to their national leaders

50 North American cities proclaim March 21 as “Save Soil Day”

1000+ sustainable soil management solutions catalogued, covering 193 nations

The SAVE SOIL IMPACT

Read IMPACT Report
ஆதரவாகக் குரல் கொடுத்துள்ளவர்கள் சொல்வதைக் கேளுங்கள்
Waves-Banner

மண் ஆரோக்கியத்தை மீட்கும் பொதுவான இலக்கை அடைய, முக்கியமான பல நிறுவனங்களும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் இணைகிறார்கள்.

Shri Narendra Modi

Hon'ble Prime Minister of India

Dr. ஜேன் குட்ஆல்

உலகின் முன்னணி ‘உயர்நிலை பாலூட்டி ஆராய்ச்சியாளர்’ மற்றும் ஐ.நாவின் அமைதி தூதுவர்

Hon'ble Mia Mottley

Prime Minister of Barbados
Ranked Among 100 Most Influential People of 2022 by TIME Magazine

மார்க் பேனியோப்ஃ

நிறுவனர் & தலைமை அதிகாரி, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்

காஸ்டன் பிரவுன்

ஆன்டிகுவா பார்புடா நாட்டின் பிரதமர்

Tim Christopherson

Head, Nature for Climate Branch, UN Environment Programme (UNEP)

Dr. Rattan Lal

World Food Prize Awardee, 2020

Distinguished Professor of Soil Science, Ohio State University

Appointed by US President Biden to the Board for International Food and Agricultural Development

Rosario Dawson

Actress and Producer

Tony Robbins

World Renowned Life and Business Strategist

தவத்திரு தலாய் லாமா அவர்கள்

ஆன்மீக குரு

Maluma

Singer & Songwriter

David Beasley

Executive Director, World Food Programme (WFP)

Maria Helena Semedo

Deputy Director General
The Food & Agriculture Organization (FAO) of the United Nations

Dr Johan Rockstrom

Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Dr. Elaine Ingham

Soil Microbiologist

துணைநிற்கும் நிறுவனங்கள்

Banner-Image

என்னால் என்ன செய்ய முடியும்?

மண்ணுக்கு குரல்கொடுங்கள்!

உங்களால் முடிந்த விதங்களில் மண்ணைப் பற்றி உலகினை பேசச்செய்யுங்கள்

செயல்படுவோம்
Media illustration

ஊடகங்களில்