தலைவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதுங்கள்

தொடங்குங்கள்
மண்ஆதரவாளர்கள்மேலும் தெரிந்துகொள்ள
செயல்படுவோம்
Sadhguru on motorcycle with Save Soil sign, alongside child
Sadhguru on motorcycle with Save Soil sign, alongside child

மண் காக்க ஒரு பயணம்

100-நாள் மோட்டார்சைக்கிள் பயணம்,
இங்கிலாந்திலிருந்து இந்தியா வரை.
27 நாடுகள், 30,000 கி.மீ..

இங்கிலாந்திலிருந்து இந்தியா வரையிலான பயணம்


Birmingham
Hyderabad
Kurnool
Bengaluru
Mysuru
Coimbatore

நேரலை நிகழ்ச்சிகள்

பயணத்தின்போது நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இங்கே காணலாம். வீடியோவில் வலது பக்கம் மேலே இருக்கும் பிளே-லிஸ்ட் ஐக்கானை க்ளிக் செய்து நிகழ்ச்சிகளைக் காணுங்கள்.

பயணத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

Coimbatore

June 21, 2022

நிகழ்ச்சியைக் காணுங்கள்
Hands-with-mud

நாம் இதனை நிகழச்செய்வோம்!

செயல்படுவோம்
footerLogo

மண்

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacy Policy

Terms & Conditions