தலைவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதுங்கள்

தொடங்குங்கள்
மண்ஆதரவாளர்கள்மேலும் தெரிந்துகொள்ள
செயல்படுவோம்

மண்ணிற்காக மாணவர்கள்

ஒரு மாணவராக, வருங்கால சந்ததியினருக்காக நம் மண்ணைக் காக்க குரல் கொடுங்கள்.

வயது 13+
ஆதரவாக உறுதிமொழி ஏற்றிடுங்கள்

நீங்கள் எப்படி மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியும்?

கொள்கை மாற்றத்தை ஊக்குவியுங்கள்

மண்பற்றிய உங்கள் கவலையை, உங்கள் தேசத்தின் தலைவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியோ, கைவினைப்பொருள் அல்லது காணொளி அனுப்பியோ வெளிப்படுத்துங்கள்.

நாட்டைத் தேர்வுசெய்ய

உங்கள் செய்தியை காட்சிப்படுத்துங்கள்

மண் காப்போம் இணையதளத்தில் உங்கள் செய்தியை நீங்கள் காட்சிப்படுத்தி, உலகெங்குமுள்ள மக்களை செயல்பட ஊக்குவியுங்கள். உங்கள் Save Soil badge-ஐ பெறுங்கள்.

நீங்கள் ஆசிரியராக இருந்தால்

உங்கள் நாட்டுத் தலைவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியதும், உங்கள் மாணவர்களுக்கான பேட்ஜ் பெற விபரங்களை சமர்ப்பிக்கவும்.

Why Does This Matter?

It is vital that we raise our voices to demonstrate citizen support for soil policies to our leaders and elected representatives. Each small step taken to spread the message of Save Soil helps to build a big wave of impact. Writing a letter is one of the most direct ways to make a difference - let us make it happen!

doubleQuots

இது ஒரு ஆர்ப்பாட்டமல்ல - கொந்தளிக்காதீர்கள். இது ஒரு போராட்டமல்ல - மற்றவர் வாழ்க்கையில் கலக்கம் ஏற்படுத்தாதீர்கள். இது நம் உயிர்த்தன்மைக்கும் நமக்குப்பின் வரவேண்டிய உயிர்களுக்கும் நம் அன்பு மற்றும் பொறுப்பின் வெளிப்பாடு. #SaveSoil. நாம் இதனை நிகழச்செய்வோம்!

SADHGURU

doubleQuots

This is Not an Agitation - Do Not Get Agitated. This is Not a Protest- Do Not dislocate others’ lives. This is an Expression of Love and Responsibility for the Life that we are and the Life that should be beyond us. #SaveSoil. Let Us Make It Happen!

Sadhguru

Message WALL

 
Hands-with-mud

நாம் இதனை நிகழச்செய்வோம்!

செயல்படுவோம்

மண்

© 2024 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacy Policy

Terms & Conditions