માટીકાર્યક્રમસમર્થકોઅભિયાન વિશે
પગલું અત્યારે જ ભરો

વિદ્યાર્થીઓ માટી માટે

આવનારી પેઢીઓ માટે માટી બચાવવા માટે, વિદ્યાર્થી તરીકે તમારો અવાજ ઉઠાવો.

ઉંમર 13+
તમારા સમર્થનની પ્રતિજ્ઞા લો

તમારો બેજ મેળવો

માટી બચાવો માટે તમારી ચિંતા વ્યક્ત કરવા બદલ આભાર. પ્રશંસાના પ્રતીક તરીકે તમારો સેવ સોઇલ બેજ મેળવો.

શા માટે આ મહત્વનું છે?

પોતાને શિક્ષિત કરવા અને સંદેશો ફેલાવવાના સરળ કાર્ય દ્વારા, આપણે માટી પ્રત્યેની આપણી કાળજી દર્શાવવા અને આપણા નેતાઓને એક અવાજમાં ટેકો આપવા માટે સશક્ત થઈએ છીએ! આપણામાંથી દરેકની ભારપૂર્વકની હા એક જરૂરી અસર ઉત્પન્ન કરે છે જેને અવગણી શકાય નહીં.

આ ચળવળના એક ટીપાને ફેલાવવા માટે લેવામાં આવેલું એક નાનકડું પગલું આને એક શક્તિશાળી તરંગ બનાવીને ખૂબ આગળ વધારશે. ટીપાના કદને ઓછો આંકશો નહીં કારણ કે ટીપું પોતે જ એક મહાસાગર છે!

footerLogo

માટી

© 2022 કોન્શિયસ પ્લેનેટ ઓલ રાઇટ્સ રિઝર્વ્ડ

પ્રાઇવસી પોલિસી

ટર્મ્સ એન્ડ કંડિશન્સ