માટીકાર્યક્રમસમર્થકોઅભિયાન વિશે
પગલું અત્યારે જ ભરો

માટી માટે અવાજ ઉઠાવો!

તમારા સરળ કાર્યો આ સંદેશને 4 અબજ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશે

માટી સામેના સંકટ વિશે જાણો જેથી કરીને તમે તેના વિશે વાત કરી શકો.

માટી પેજની મુલાકાત લો

સેવ સોઈલ ડોક્યુમેન્ટરી જુઓ

સહયોગ આપો

માટીની લુપ્તતા અંગે જાગરૂકતા લાવવા માટે જીવનના તમામ ક્ષેત્રના લોકોએ એક અવાજમાં વાત કરવી જોઈએ.

તમારું સમર્થન બતાવવા માટે માટી બચાવો (#savesoil) ડાન્સનું તમારું સંસ્કરણ શેર કરો

ડાન્સ શીખોડાઉનલોડ કરો માટી ગીત ઓડિયો
પ્લે

લેટેસ્ટ મટીબચાવો (#SaveSoil) હાઇલાઇટ્સ

કાર્યરત ભૂમિત્રો

ચાલો આ કરી બતાવીએ!

footerLogo

માટી

© 2022 કોન્શિયસ પ્લેનેટ ઓલ રાઇટ્સ રિઝર્વ્ડ

પ્રાઇવસી પોલિસી

ટર્મ્સ એન્ડ કંડિશન્સ