માટીસમર્થકોઅભિયાન વિશે
પગલું અત્યારે જ ભરો

Celebrate 1 year of Save Soil!

One year ago on March 21st, Sadhguru put his life on the line for 100 days and began the Save Soil journey so that the world would “Come Awake” for soil health. Let’s show the world that we are staying awake for soil!

save-soil-people
save-soil-people
save-soil-people
man-with-selfie

Take a photo/video with Save Soil logo

man-with-selfie

Post on your social media on Mar 21

man-with-selfie

#SaveSoil, #SaveSoil[your city], #SaveSoilDay

man-with-selfie

Tag @CONSCIOUSPLANET

માટી માટે અવાજ ઉઠાવો!

તમારા સરળ કાર્યો આ સંદેશને 4 અબજ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશે

માટી સામેના સંકટ વિશે જાણો જેથી કરીને તમે તેના વિશે વાત કરી શકો.

માટી પેજની મુલાકાત લો

સેવ સોઈલ ડોક્યુમેન્ટરી જુઓ

સહયોગ આપો

માટીની લુપ્તતા અંગે જાગરૂકતા લાવવા માટે જીવનના તમામ ક્ષેત્રના લોકોએ એક અવાજમાં વાત કરવી જોઈએ.

તમારું સમર્થન બતાવવા માટે માટી બચાવો (#savesoil) ડાન્સનું તમારું સંસ્કરણ શેર કરો

ડાન્સ શીખોડાઉનલોડ કરો માટી ગીત ઓડિયો
video-banner
પ્લે

લેટેસ્ટ મટીબચાવો (#SaveSoil) હાઇલાઇટ્સ

કાર્યરત ભૂમિત્રો

Hands-with-mud

ચાલો આ કરી બતાવીએ!

footerLogo

માટી

© 2022 કોન્શિયસ પ્લેનેટ ઓલ રાઇટ્સ રિઝર્વ્ડ

પ્રાઇવસી પોલિસી

ટર્મ્સ એન્ડ કંડિશન્સ